Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 09.10.2017

Polska pracuje dla bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej

Spotkanie min. Błaszczaka z komisarzem Julianem Kingiem

Współpraca na rzecz zwalczania przestępczości i terroryzmu to główne tematy poniedziałkowego spotkania Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji z Julianem Kingiem, Komisarzem ds. Unii Bezpieczeństwa.

Minister Błaszczak przedstawił polski punkt widzenia na główne wyzwania jakie stoją dziś przed unijną polityką bezpieczeństwa. Zdaniem szefa MSWiA, kwestia ta wymaga ambitnego podejścia, które pozwoli lepiej wspierać państwa członkowskie UE w zapobieganiu i zwalczaniu zagrożeń transgranicznych. Szef MSWiA mówił też o tym, jak jego zdaniem powinna rozwijać się współpraca państw UE w zakresie bezpieczeństwa.

Podczas spotkania, komisarz Julian King zapoznał ministra z obecnymi działaniami Komisji Europejskiej, które mają służyć urzeczywistnieniu „Unii Bezpieczeństwa”. Ta zaprezentowana niedawno koncepcja, koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa wewnątrz UE oraz spełnieniu założeń Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i solidarności.

Rozmówcy omówili też tematy skutecznego zwalczania cyberprzestępczości, wymiany informacji i dalszym budowaniem zdolności UE do zwalczania terroryzmu.

W spotkaniu uczestniczyli także Jakub Skiba, sekretarz stanu w MSWiA, nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji oraz gen. bryg. SG Marek Łapiński, Komendant Główny Straży Granicznej.

Wizyta Komisarza ds. Unii Bezpieczeństwa w Warszawie potrwa do 10 października. Komisarz odwiedzi między innymi Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 

  • Spotkanie min. Błaszczaka z komisarzem Julianem Kingiem
    Spotkanie min. Błaszczaka z komisarzem Julianem Kingiem

Mapa serwisu