Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 12.10.2017

Szef MSWiA w Luksemburgu: Państwa UE powinny skoncentrować się na uszczelnianiu zewnętrznych granic

- Przywracanie kontroli na wewnętrznych granicach powinno być wyjątkiem, a nie regułą – powiedział minister Mariusz Błaszczak po spotkaniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) w Luksemburgu. Głównym tematem posiedzenia był problem migracji oraz przywracanie kontroli na granicach.

Minister Mariusz Błaszczak zaznaczył, że priorytetem Unii Europejskiej powinno zostać uszczelnienie zewnętrznych granic, a przywracanie kontroli granicach powinno być wyjątkiem a nie regułą. Podkreślił,  że Unia powinna chronić swoje granice zewnętrzne w takim stopniu, aby nie było potrzeby przywracania kontroli wewnętrznych. Dzięki temu możliwe byłoby zachowanie integralności strefy Schengen bez szkody dla wspólnego bezpieczeństwa.

- Polskie granice są szczelne (…) Jesteśmy gotowi pomagać tym, którzy potrzebują pomocy. Kontyngent polskiej Straży Granicznej jest m.in. na granicy macedońsko-greckiej – zaznaczył szef MSWiA.

Minister Mariusz Błaszczak podjął już decyzję, zgodnie z którą w przyszłym roku polscy strażnicy graniczni, wzorem lat ubiegłych, udzielą wsparcia Macedonii w ochronie jej południowych granic. Na kolejną misję uda się 30 polskich funkcjonariuszy. Szef MSWiA zaznaczył, że dla polskiego rządu priorytetem jest bezpieczeństwo oraz nienarażanie Polaków na zagrożenia.

Po spotkaniu minister podkreślał, że mechanizm przesiedleń musi być mechanizmem dobrowolnym. Dodał, że niemal wszystkie państwa Unii Europejskiej nie zrealizowały zobowiązań dotyczących relokacji imigrantów oraz zaznaczył, że Polska konsekwentnie sprzeciwia się temu mechanizmowi.

Rada ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA) jest jednym ze składów Rady Unii Europejskiej, gromadzącej ministrów państw członkowskich. Odpowiada ona za politykę azylową i imigracyjną, współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych, ochronę ludności oraz za zwalczanie poważnej i zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Zajmuje się też sprawami związanymi ze strefą Schengen. Jej zadaniem jest także ułatwianie i ulepszanie koordynacji działań państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. W tym celu dba ona o ochronę granic zewnętrznych i stara się zacieśniać współpracę policyjną i celną. W piątkowym spotkaniu w Luksemburgu wziął udział także wiceminister Jakub Skiba. 

Mapa serwisu