Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 12.10.2017

Nowe mundury dla funkcjonariuszy BOR

Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu już wkrótce otrzymają nowe umundurowanie. Projekt zarządzenia MSWiA w tej sprawie trafił dziś do uzgodnień międzyresortowych.

Zmianie ulegnie przede wszystkim wzór umundurowania polowego. Zmieni się jego kolor i tło, na którym znajduje się wizerunek orła. Wymiana mundurów będzie stopniowa. Według projektu, funkcjonariusze będą mogli nosić ich poprzednią wersję do grudnia 2021 r.

BOR jako służbę czekają duże zmiany. Wkrótce przekształci się ona w Służbę Ochrony Państwa - elitarną formację, wyspecjalizowaną w ochronie najważniejszych osób i obiektów w państwie. SOP będzie liczniejsza od BOR – to warunek zapewnienia właściwego standardu ochrony. Znacząco zmieni się też system szkolenia. Będzie ono dłuższe, a jakościowo odbiegać od dotychczasowych rozwiązań.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA.

Mapa serwisu