Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.10.2017

MSWiA upamiętni działalność organizacji mniejszości słowackiej w Polsce

6 września 2017 r. przypada 70-lecie działalności Towarzystwa Słowaków w Polsce. W związku z tym,  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący upamiętnienia działalności organizacji mniejszości słowackiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwycięska organizacja otrzyma 30 tys. zł na realizację zadania. Będzie mogła wybrać, w jaki sposób je wykona – pod warunkiem, że osiągnie zakładane efekty. Jest to przede wszystkim zapoznanie jak najszerszego kręgu odbiorców z najważniejszymi wydarzeniami z życia mniejszości słowackiej, sylwetkami jej zasłużonych działaczy, a także jej dorobkiem kulturalnym.

Z tekstem ogłoszenia o konkursie można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA. Zgłoszenie do konkursu należy złożyć nie później niż w ciągu 21 dni od ukazania się ogłoszenia.

Mapa serwisu