Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.10.2017

Minister Mariusz Błaszczak powołał nowego szefa małopolskiej policji

Mianowanie nowego komendanta podkarpackiej policji

Małopolscy funkcjonariusze mają nowego komendanta wojewódzkiego policji. Minister Mariusz Błaszczak powołał dziś na to stanowisko nadinsp. dr Krzysztofa Pobutę, dotychczasowego komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie.

Szef MSWiA zaznaczył, że przed nowym szefem małopolskich policjantów zostały postawione wymagające zadania. - Chcę podkreślić, że po Światowych Dniach Młodzieży poprzeczka w garnizonie małopolskim została postawiona na bardzo wysokim poziomie – powiedział minister Mariusz Błaszczak. W jego ocenie podczas Światowych Dni Młodzieży doszło do przełomu, ponieważ po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której pielgrzymi nagradzali polskich policjantów brawami za ich służbę. - Dlaczego tak się działo? Dlatego, że policjanci byli pomocni. Służyli, pomagali tym, którzy przyjechali na spotkanie z Ojcem Świętym z całego świata – powiedział minister. Dodał też, że dzięki pracy funkcjonariuszy wszystkich służb podległych MSWiA, a także organizatorów, pielgrzymi zapamiętali Polskę jako kraj bezpieczny.

Nadinspektor Krzysztof Pobuta to doświadczony policjant i dowódca. W policji służy od 1991 roku, - Jest policjantem z krwi i kości, który ma talenty organizacyjne. Jestem głęboko przekonany o tym, że zadba, aby Małopolska była województwem bezpiecznym, w którym każdy mieszkaniec i gość będzie czuł się bezpiecznie – powiedział minister Mariusz Błaszczak. - W moim przekonaniu pan nadinspektor daje taką gwarancję - dodał. Minister wyraził też nadzieję, że służba nowego szefa małopolskich policjantów będzie upływała w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku.

W uroczystości powołania nadinsp. Krzysztofa Pobuty na stanowisko komendanta wojewódzkiego wzięli także udział m.in. nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny policji, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, a także gen. Tomasz Miłkowski – obecny szef Biura Ochrony Rządu i poprzedni komendant wojewódzki policji w Krakowie. Dla tego ostatniego było to niejako pożegnanie z małopolskim garnizonem. Podczas przemówienia podziękował on wszystkim funkcjonariuszom

i życzył nowemu szefowi małopolskich policjantów, aby Jego współpraca z funkcjonariuszami układała się jak najlepiej.

*****

Nadinspektor dr Krzysztof Pobuta urodził się w 1972 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa

i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W 2012 roku otrzymał tytuł doktora nauk społecznych w zakresie socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wcześniej w 1995 r. ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 1991 r. w Komendzie Rejonowej Policji w Jarosławiu. Pracował też jako naczelnik wydziału kryminalnego jarosławskiej komendy. W latach 2001 – 2009 był I zastępcą komendanta powiatowego policji w Jarosławiu, a w 2009 r. objął stanowisko komendanta miejskiego policji w Przemyślu. Od stycznia 2016r. był komendantem wojewódzkim policji w Rzeszowie.

 • Mianowanie nowego komendanta małopolskiej policji
  Mianowanie nowego komendanta małopolskiej policji
 • Mianowanie nowego komendanta małopolskiej policji
  Mianowanie nowego komendanta małopolskiej policji
 • Mianowanie nowego komendanta małopolskiej policji
  Mianowanie nowego komendanta małopolskiej policji
 • Mianowanie nowego komendanta małopolskiej policji
  Mianowanie nowego komendanta małopolskiej policji
 • Mianowanie nowego komendanta małopolskiej policji
  Mianowanie nowego komendanta małopolskiej policji
 • Mianowanie nowego komendanta małopolskiej policji
  Mianowanie nowego komendanta małopolskiej policji

Mapa serwisu