Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.10.2017

Promocja Polski za granicą

Konferencja nt. promocji polski za granicą

- Na obecnym etapie, naszym głównym zadaniem powinno być sprecyzowanie oczekiwań strony rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w dążeniu do wspólnego celu, jakim jest tworzenie pozytywnego wizerunku Polski za granicą – powiedział wiceminister Sebastian Chwałek otwierając konferencję „Współpraca Rządu i Samorządu Terytorialnego na rzecz promocji Polski za granicą – perspektywy i wyzwania.”

- Uważam, że wszelkie formy wspierania jednostek samorządu terytorialnego przez rząd służą z jednej strony przyciąganiu inwestorów, a z drugiej przyczyniają się do rozwoju regionów - zaznaczył wiceminister.

Konferencja miała przybliżyć priorytety polskiej polityki zagranicznej oraz dyplomacji ekonomicznej i samorządowej. Była również okazją do wymiany doświadczeń na temat współpracy w ramach administracji publicznej na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. - Sprawnie funkcjonujące w tym zakresie państwo będzie również sprzyjać większemu zainteresowaniu Polską ze strony potencjalnych partnerów zagranicznych – podkreślił wiceminister Sebastian Chwałek.

Przedstawione w czasie konferencji przez urzędy marszałkowskie przykłady dobrych praktyk pokazały  wyzwania obecnie stojące przed jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową. Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w MSWiA przypomniał, że w październiku w Brukseli odbył się XV Europejski Tydzień Regionów i Miast.  Jest to cykliczne wydarzenie, podczas którego przedstawiciele unijnych instytucji, samorządów, organizacji pozarządowych mają okazję wymieniać doświadczenia na temat rozwoju gmin i miast. - Wspominam o tym wydarzeniu, bo bezwzględnie była to okazja do szerokiej promocji naszego kraju na wszystkich szczeblach administracji samorządowej, również w wymiarze obywatelskim. Z takich okazji powinniśmy szeroko korzystać – podkreślił wiceminister Sebastian Chwałek.  

W konferencji, która odbyła się w MSWiA wziął udział Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które było współorganizatorem tego wydarzenia. W trakcie spotkania o działaniach Polski w zakresie promocji mówili również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. 

 • Konferencja nt. promocji polski za granicą
  Konferencja nt. promocji polski za granicą
 • Konferencja nt. promocji polski za granicą
  Konferencja nt. promocji polski za granicą
 • Konferencja nt. promocji polski za granicą
  Konferencja nt. promocji polski za granicą
 • Konferencja nt. promocji polski za granicą
  Konferencja nt. promocji polski za granicą
 • Konferencja nt. promocji polski za granicą
  Konferencja nt. promocji polski za granicą
 • Konferencja nt. promocji polski za granicą
  Konferencja nt. promocji polski za granicą

Mapa serwisu