Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 25.10.2017

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu

Obrady KWRiST

Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wraz z Andrzejem Porawskim, Dyrektorem Biura Związku Miast Polskich, współprzewodniczył październikowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podczas posiedzenia Ministerstwo Środowiska przedstawiło informację o zmianach przepisów w zakresie dopuszczalnego poziomu spalin, smogu oraz wymiany kotłów CO w gospodarstwach domowych. Ponadto przyjęto projekty niemal 30 aktów prawnych, w tym projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym  przedstawiony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, projekt ustawy o zmianie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej przedstawiony przez Ministerstwo Cyfryzacji, a także projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędzie się 29 listopada.

  • Posiedzenie KWRiST
    Posiedzenie KWRiST
  • Posiedzenie KWRiST
    Posiedzenie KWRiST
  • Posiedzenie KWRiST
    Posiedzenie KWRiST

Mapa serwisu