Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 27.10.2017

Nowy komendant lubuskich strażaków

Wiceminister Jarosław Zieliński, w imieniu ministra Mariusza Błaszczaka, wręczył w piątek (27 października br.) mł. brygadier Patrykowi Maruszakowi powołanie na stanowisko komendanta wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim. W uroczystości, która odbyła się w siedzibie MSWiA, wziął udział także gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP.

Mł. brygadier mgr inż. poż. Patryk Maruszak pełni służbę w ochronie przeciwpożarowej od 2000 r. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W przeszłości pełnił służbę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, Komendzie Głównej PSP, a od 2011 r. związany jest z Komendą Wojewódzką PSP w Gorzowie Wielkopolskim. Od 1 października 2016 r. pełnił funkcję komendanta miejskiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim, a w ostatnim czasie był pełniącym obowiązki komendanta wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim. W trakcie pełnienia służby w KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim brał udział w organizacji i zabezpieczeniu m.in. Światowych Dni Młodzieży 2016.

Mł. brygadier Patryk Maruszak z dniem 28 października br. obejmie stanowisko komendanta wojewódzkiego lubuskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Mapa serwisu