Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.10.2017

Lista laureatów konkursu na najlepszą pracę dyplomową i rozprawę doktorską poświęconą Policji Państwowej

Laureatami konkursu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na najlepszą pracę dyplomową i rozprawę doktorską poświęconą Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego zostali (kolejność alfabetyczna)

  • Artur Adamczyk „Filozofia bezpieczeństwa według insp. Józefa Żółtaszka”
  • Marek Kozak „Rola Policji Państwowej województwa białostockiego w przygotowaniach do wojny w 1939 r.”
  • Monika Traczyk „Współpraca międzynarodowa Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej”

Informacja o zdobywcy pierwszego i kolejnych miejsc zostanie uroczyście ogłoszona podczas ceremonii wręczenia nagród 7 listopada 2017 roku w Warszawie. 

plakat konkursowy

Mapa serwisu