Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 30.10.2017

Szef MSWiA wziął udział w posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego

Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek (30 października br.) w trakcie plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego przedstawił własny projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. W posiedzeniu wziął udział Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Przed spotkaniem prezydent Andrzej Duda wręczył powołania siedmiu nowym członkom Rady. Po rocznym przewodniczeniu w Radzie przez stronę pracodawców, zgodnie z harmonogramem prac RDS, przewodnictwo w Radzie przejęła strona rządowa, a dokładnie Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jednym z punktów obrad była także dyskusja z udziałem partnerów społecznych na temat rozwiązań służących poprawie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Omawiano również kwestię Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w kontekście przygotowań do listopadowego szczytu w Goteborgu. W trakcie posiedzenia przyjęto trzy uchwały strony społecznej Rady: w sprawie rekomendacji zmian w finansowaniu kształcenia osób niepełnosprawnych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych; w sprawie powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności oraz w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (publiczny rejestr podatników VAT).

W posiedzeniu, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim, wzięli udział premier Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, a także przedstawiciele pracodawców oraz związków zawodowych.

Rada Dialogu Społecznego została powołana przez Prezydenta RP w dniu 22 października 2015 r., na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Instytucja ta stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym. Rada  zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

  • Rada Dialogu Społecznego
  • Rada Dialogu Społecznego
  • Rada Dialogu Społecznego

Mapa serwisu