Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 11.11.2017

Wiceminister Tomasz Zdzikot: dziękuję za budowanie pozytywnego wizerunku administracji publicznej

Konferencja w KUL

W piątek 10 listopada w Lublinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rejestracja stanu cywilnego w nowej rzeczywistości informatycznej i prawnej” współorganizowana przez MSWiA i Katolicki Uniwersytet Lubelski. W konferencji wziął udział sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Zdzikot.

– Niezmiernie się cieszę, że już po raz drugi możemy spotkać się w gościnnych progach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, by rozmawiać o wyzwaniach stojących przed środowiskiem rejestracji stanu cywilnego w dobie ciągłych zmian technologicznych  – stwierdził wiceminister. Podkreślił też, że informatyzacja stanowiła przełomową zmianę dla rejestracji stanu cywilnego. Zmianę, która nie byłaby możliwa bez ogromnego zaangażowania przeprowadzających ją osób.

– Państwa podejście do pracy i zaangażowanie spowodowało, że z reformą, która weszła w życie w 2015 roku, poradziliście sobie państwo najlepiej jak się dało, tak, by nie ucierpieli na tym obywatele, a oni zawsze są na pierwszym miejscu – dodał sekretarz stanu w MSWiA. Zaznaczył też, że praca urzędnika stanu cywilnego ma szczególny charakter i wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Wymaga też zaufania niezbędnego, by w ramach codziennych obowiązków towarzyszyć ludziom w tych najpiękniejszych, ale i w najsmutniejszych chwilach życia

Konferencja miała miejsce w gmachu KUL w Lublinie. Ma ona stanowić platformę dla wymiany doświadczeń na temat aktualnych problemów i wyzwań, które dotyczą rejestracji stanu cywilnego. Zaproszeni prelegenci mówili o jej bogatym dorobku i zmianach wynikających z wejścia w życie nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i wprowadzeniu elektronicznej rejestracji stanu cywilnego w Polsce.

Konferencja była również okazją do wręczenia przez wiceministra Zdzikota Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Otrzymały jej osoby, które wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami w pracy na rzecz samorządów. Wśród odznaczonych był m.in. prof. Zbigniew Cieślak oraz Henryk Chwyć.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się m.in.: Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski, dr Edyta Bielak-Jomaa, generalny Inspektor ochrony danych osobowych, prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej i poseł na Sejm RP oraz dr hab. Zbigniew Cieślak sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i członek Państwowej Komisji Wyborczej.

Konferencja została po raz pierwszy zorganizowana w 2016 r.

(Fot. KUL)

  • Konferencja w KUL
    Konferencja w KUL
  • Konferencja w KUL
    Konferencja w KUL
  • Konferencja w KUL
    Konferencja w KUL

Mapa serwisu