Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 16.11.2017

O bezpieczeństwie granic podczas Forum Salzburg

Podpisaniem wspólnej deklaracji zakończyła się Konferencja Ministerialna Forum Salzburg. Omówiono najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem wewnętrznym UE, zabezpieczeniem granic zewnętrznych Unii oraz propozycjami reagowania na stale utrzymującą się presję migracyjną, a także podsumowano półroczną prezydencję Polski w FS.

W dniach 15-16 listopada w Warszawie pod przewodnictwem Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji, odbyła się Konferencja Ministerialna Forum Salzburg i Grupy Przyjaciół FS.

W trakcie spotkania szef MSWiA podkreślił, że jednym z priorytetów powinno być utrzymanie prawidłowego funkcjonowania strefy Schengen, tak aby państwa członkowskie nie musiały stosować mechanizmu przywracania kontroli na granicach zewnętrznych. - Aby minimalizować występowanie tego mechanizmu państwa członkowskie powinny przede wszystkim zapewniać odpowiednią ochronę na granicy zewnętrznej. W mojej ocenie utrzymywanie tego mechanizmu jest zasadne jedynie w sytuacjach wyjątkowych – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak podając przykład Polski, która skorzystała z tego mechanizmu w ubiegłym roku, gdy w Warszawie organizowaliśmy Szczyt NATO, a w Krakowie Światowe Dni Młodzieży.

Minister Mariusz Błaszczak pozytywnie ocenił również rok działania Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) z rozszerzonym mandatem. – Jej ustanowienie to znaczący krok w kierunku wzmocnienia ochrony granic zewnętrznych UE – powiedział minister.

Polska wspiera działania na granicy zewnętrznej, w tym również na poziomie operacyjnym. W ocenie szefa MSWiA powinniśmy dążyć do tego, aby rozwijać umiejętności współpracy operacyjnej, które stanowią jeden z najważniejszych narzędzi wsparcia państw członkowskich w reagowaniu na zagrożenia pojawiające się na granicach zewnętrznych UE.

Ostatnie wydarzenia potwierdzają również, że skuteczna odpowiedź na stojące przed państwami członkowskimi wyzwania związane z nielegalną migracją, poza zapewnieniem bezpieczeństwa na granicy zewnętrznej, wymaga również współpracy z kluczowymi  państwami pochodzenia i tranzytu. - Współpraca ta może skutecznie ograniczyć nielegalną imigrację wzdłuż najważniejszych szlaków – podkreślił minister Mariusz Błaszczak. Szef MSWiA przypomniał także, że presja migracyjna mimo, iż jest zdecydowanie mniejsza niż dwa lata temu, czy rok temu, to nadal jest silna i należy zrobić wszystko, aby zmniejszyć te presję. – Należy odejść od mechanizmu automatycznej relokacji. To jest czynnik przyciągający kolejne fale nielegalnych imigrantów – dodał minister.

W trakcie debaty pojawiła się propozycja reprezentanta Austrii, aby stworzyć bazę danych nielegalnych migrantów, która pozwoliłaby skuteczniej przeciwdziałać przedostawaniu się tych osób do Unii Europejskiej. – To niezwykle interesująca propozycja, która ułatwiłaby  prace służb odpowiedzialnych za zabezpieczanie granic – powiedział szef MSWiA wskazując potrzebę rozważenia podjęcia prac eksperckich w sprawie założenia bazy danych nielegalnych imigrantów.

O Forum Salzburg

Forum Salzburg jest jedną z ważniejszych dla Polski, nieformalnych inicjatyw międzynarodowych w obszarze spraw wewnętrznych. Państwami członkowskimi Forum Salzburg są: Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Słowenia. Najważniejsze obszary współdziałania obejmują współpracę policyjną, współpracę w zakresie kontroli granicznej, zwalczanie nielegalnej migracji, politykę migracyjną, a także wymianę poglądów w sprawach dotyczących UE.

W 2006 roku przyjęto wspólną strategię zewnętrzną, w wyniku której w 2007 r. państwa członkowskie Forum Salzburg utworzyły tzw. Grupę Przyjaciół, w skład której weszły kraje Bałkanów Zachodnich (Serbia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Czarnogóra, Albania) oraz Mołdawia. Konferencje Ministerialne Forum Salzburg organizowane są co pół roku przez kolejne państwa członkowskie Forum Salzburg sprawujące półroczne prezydencje. Polska przejęła prezydencję w FS w drugim półroczu 2017 r.  Od stycznia 2018 r. prezydencję przejmie Rumunia. 

  • Konferencja Ministerialna Forum Salzburg z udziałem szefa MSWiA
  • Konferencja Ministerialna Forum Salzburg z udziałem szefa MSWiA
  • Konferencja Ministerialna Forum Salzburg z udziałem szefa MSWiA
  • Konferencja Ministerialna Forum Salzburg z udziałem szefa MSWiA
  • Konferencja Ministerialna Forum Salzburg z udziałem szefa MSWiA
  • Konferencja Ministerialna Forum Salzburg z udziałem szefa MSWiA

Mapa serwisu