Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.11.2017

Minister Mariusz Błaszczak: od dziś Frontex ma stałą siedzibę w Warszawie

21 listopada weszło w życie porozumienie o stałej siedzibie unijnej agencji Frontex. Z tej okazji, na Placu Europejskim w Warszawie odbyła się uroczystość, w której wziął udział Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Ceremonię rozpoczęło uroczyste podniesienie na maszt trzech flag – Polski, Unii Europejskiej i Frontexu.

 – Biało-czerwona flaga symbolizuje dziś dobrą wolę naszego gospodarza oraz naszą znakomita współpracę – powiedział dyrektor wykonawczy Frontexu, Fabrice Leggeri.

Po ceremonii odbyło się trójstronne spotkanie pomiędzy premier Beatą Szydło, minister Błaszczakiem oraz Dimitrisem Avramopoulosem, unijnym komisarzem ds. migracji. Pozwoliło ono przedyskutować bieżące wyzwania związane z kryzysem migracyjnym oraz polskie działania na rzecz ochrony granic Unii Europejskiej.

Po części oficjalnej, uczestnicy uroczystości spotkali się z mieszkającymi w Warszawie pracownikami agencji Frontex. Premier Beata Szydło podkreśliła, że Frontex ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich państw Unii. Podziękowała też szefowi MSWiA za jego udział w negocjacjach, dzięki którym agencja ta ma dziś stałą siedzibę w stolicy Polski.

Swoją wdzięczność dla polskiego rządu wyraził również dyrektor Frontexu.

– Porozumienie w sprawie siedziby pokazuje, że agencja rozpoczyna nową erę i osiedliła się na stałe w Warszawie – powiedział – Chcę podkreślić jak bardzo cieszymy się, ze możemy mieszkać i pracować w Warszawie.

Po zakończeniu uroczystości, minister Błaszczak, wspólnie z dyrektorem Leggeri i komisarzem Avramopoulosem wziął udział w konferencji prasowej podsumowującej dzisiejsze wydarzenia.

Jednym z priorytetów polskiego rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, ale także wszystkim obywatelom Unii Europejskiej – powiedział szef MSWiA. – Służy temu między innymi wzmocnienie granic zewnętrznych UE.

W tym celu,  polscy strażnicy graniczni cały czas pomagają naszym partnerom. Działają w ramach misji Frontex, ale także na podstawie umów dwustronnych. Byli między innymi w Grecji, Włoszech, Bułgarii, Macedonii i wielu innych krajach.

– Polski rząd jest bardzo aktywny, jeśli chodzi o wspieranie potrzebujących na miejscu. Przeznaczyliśmy 77 mln euro na różne formy pomocy dla poszkodowanych przez wojnę – podkreślił minister.

Minister przypomniał też, że umowę w sprawie siedziby Frontexu udało się podpisać w krótkim czasie, mimo problemów, które występowały w poprzednich latach.

Czym jest Frontex?

Frontex, czyli Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej zajmuje się przede wszystkim pomocą w zarządzaniu granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, monitorowaniem przepływów migracyjnych i przeprowadzaniem okresowych analiz ryzyka oraz zapewnianiem państwom członkowskim pomocy operacyjnej i technicznej.

Agencja funkcjonuje w nowej formule od 2016 r., kiedy to weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, nadające jej nowe zadania i możliwości. Liczba jej stałego personelu w najbliższych latach zostanie zwiększona ponad dwukrotnie – z obecnego poziomu 400 pracowników do 600 na koniec tego roku i do 1 tys. w roku 2020. Frontex będzie również dysponować własnym sprzętem i wykorzystywać go w operacjach transgranicznych.

Agencja będzie dysponować także interwencyjną rezerwą w liczbie co najmniej 1,5 tys. funkcjonariuszy granicznych z poszczególnych państw członkowskich. W tej liczbie należy odnotować istotne zaangażowanie strony polskiej. Nasz kraj zadeklarował gotowość zaangażowania 100 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Frontex będzie również zapewniał wsparcie przeprowadzając okresowe analizy ryzyka oraz oceny podatności na zagrożenia w krajach UE.

  • Uroczystość z okazji wejścia w życie umowy w sprawie siedziby Agencji Frontex w Warszawie #1
  • Uroczystość z okazji wejścia w życie umowy w sprawie siedziby Agencji Frontex w Warszawie #2
  • Uroczystość z okazji wejścia w życie umowy w sprawie siedziby Agencji Frontex w Warszawie #3
  • Uroczystość z okazji wejścia w życie umowy w sprawie siedziby Agencji Frontex w Warszawie #5
  • Uroczystość z okazji wejścia w życie umowy w sprawie siedziby Agencji Frontex w Warszawie #6
  • Uroczystość z okazji wejścia w życie umowy w sprawie siedziby Agencji Frontex w Warszawie #7

Mapa serwisu