Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 28.11.2017

Amerykanie będą wykładać na studiach MBA w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Wykładowcy z New Haven będą prowadzić zajęcia na studiach MBA, których uruchomienie planowane jest w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. To efekt listu intencyjnego, który w USA podpisał wiceminister Tomasz Zdzikot oraz Daniel J. May, Prorektor Uniwersytetu New Haven.

 - Polsko-amerykańska współpraca i wymiana szkoleniowa rozwijana jest już od wielu lat w oparciu o bliskie kontakty z wybranymi jednostkami policji i ośrodkami naukowymi na terenie USA. Uniwersytet w New Haven jest ośrodkiem, który współpracuje z Polską od 2009 r. przy organizacji specjalistycznych szkoleń menedżerskich dla szefów polskiej Policji. Porozumienie umożliwi nam zorganizowanie pionierskich, pierwszych w Polce, a według moich informacji także w naszym regionie, studiów MBA dla zarządzających bezpieczeństwem – podkreślił wiceminister Tomasz Zdzikot.

Aktualnie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie prowadzone są prace nad uruchomieniem międzynarodowego programu studiów MBA w obszarze zarządzania bezpieczeństwem. Program skierowany zostanie do 30 osób z doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych MSWiA, formacji podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wybranych przedstawicieli innych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Studenci polskiej szkoły policyjnej część zajęć odbędą na uczelni amerykańskiej. Studia MBA w Szczytnie będą obejmowały m.in. takie dziedziny jak prawo, zarządzanie kadrami oraz bezpieczeństwem.

- Jestem przekonany, że współpraca obu uczelni, które posiadają niezbędny potencjał i wyposażenie, gwarantują  właściwą realizację projektu. Liczymy tym samym na rozpoczęcie systematycznej współpracy pomiędzy naszymi ośrodkami dydaktycznymi, a tym samym utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa naszych państw – zaznaczył wiceminister Zdzikot.

Sekretarz Stanu w MSWiA podkreślił, że WSPol dysponuje kadrą akademicką, która posiada wiedzę oraz praktyczne doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych dla średniej i wyższej kadry kierowniczej służb podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uczelnia posiada także bogate doświadczenie w realizacji projektów z wykorzystaniem zarówno środków krajowych, jak i zagranicznych.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest cenionym ośrodkiem kształcącym policjantów w Polsce i na świecie - uczelnia na co dzień współpracuje z krajowymi uniwersytetami cywilnymi i wojskowymi, ma tez bogate doświadczenie z prowadzenia działań edukacyjnych o międzynarodowym zasięgu - organizowała i współorganizowała między innymi przedsięwzięcia Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL. Z inicjatywy wiceministra Tomasza Zdzikota w lipcu 2017 r. odbyła się też inauguracja I. letniej Szkoły Cyberbezpieczeństwa w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jest to pierwsza edycja projektu współtworzonego przez MSWiA oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie (we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych i Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi), poświęconego bezpieczeństwu informatycznemu infrastruktury krytycznej. To inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz pomoc w wypracowaniu schematów i mechanizmów współpracy, które pozwolą uniknąć błędów w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej.

  • Amerykanie będą wykładać na studiach MBA w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
  • Amerykanie będą wykładać na studiach MBA w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
  • Amerykanie będą wykładać na studiach MBA w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Mapa serwisu