Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 29.11.2017

Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Posiedzenie KWRiST

Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wraz z Andrzejem Porawskim, Dyrektorem Biura Związku Miast Polskich, współprzewodniczył listopadowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podczas posiedzenia Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło informację na temat funkcjonowania i planowanych modyfikacji Funduszu Pracy, natomiast Ministerstwo Środowiska poinformowało o rozpoczęciu działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie. Ponadto przyjęto projekty ponad 30 aktów prawnych, w tym projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju, projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Ministerstwo Energii), a także pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” przedstawiony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędzie się 13 grudnia br.

  • Posiedzenie KWRiST
    Posiedzenie KWRiST
  • Posiedzenie KWRiST
    Posiedzenie KWRiST
  • Posiedzenie KWRiST
    Posiedzenie KWRiST

Mapa serwisu