Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.12.2017

Obradowała komisja Wspólna Rządu i Samorządu

Posiedzenie KWRiST

Sebastian Chwałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wraz z Andrzejem Porawskim, Dyrektorem Biura Związku Miast Polskich, współprzewodniczył grudniowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podczas posiedzenia Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło informację o możliwości współpracy samorządów przy realizacji Programu „Mieszkanie Plus”. Ponadto przyjęto projekty ponad 20 aktów prawnych, w tym projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa  przedstawiony przez Ministerstwo Cyfryzacji, projekt zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Krajowej Rady Mieszkaniowej autorstwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, oraz projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. 

Następne posiedzenie komisji odbędzie się 31 stycznia 2018 roku.

 • Posiedzenie KWRiST
  Posiedzenie KWRiST #2
 • Posiedzenie KWRiST
  Posiedzenie KWRiST #3
 • Posiedzenie KWRiST
  Posiedzenie KWRiST #4
 • Posiedzenie KWRiST
  Posiedzenie KWRiST #5
 • Posiedzenie KWRiST
  Posiedzenie KWRiST #6
 • Posiedzenie KWRiST
  Posiedzenie KWRiST #7

Mapa serwisu