Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.12.2017

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do MSWiA

Harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Światełko przyjął od harcerzy minister Mariusz Błaszczak.

Akcja przekazywania betlejemskiego światła pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku przez austriackich skautów, którzy przywieźli płomień z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego do katedry wiedeńskiej. Stamtąd, dzięki skautom, płomień trafia niemal do wszystkich krajów Europy. Polscy harcerze uczestniczą w wielkiej sztafecie przekazywania betlejemskiego światła pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii. W tym roku przekazanie światła odbywa się pod hasłem "W tobie jest światło".

  • Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do MSWiA #1
  • Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do MSWiA #2
  • Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do MSWiA #3
  • Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do MSWiA #4
  • Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do MSWiA #5
  • Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do MSWiA #6

Mapa serwisu