Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 03.01.2018

Pamięci Bolesława Kontryma, ps. „Żmudzin”

- Pamiętamy o bohaterach. Na takich postaciach jak Bolesław Kontrym opieramy etos służby współczesnych formacji – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak podczas uroczystości z okazji 65. rocznicy śmierci Bolesława Kontryma, ps. „Żmudzin”.

Bolesław Kontrym ps. „Żmudzin” „Biały”, „Bielski”, „Cichocki” urodził się 27 sierpnia 1898 r. w Zaturcach.  Był m.in. oficerem Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, majorem piechoty Wojska Polskiego, cichociemnym oraz żołnierzem Armii Krajowej.

„Żmudzin” po prawie 4-letnim ciężkim śledztwie został skazany na karę śmierci na podstawie wyroku Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z 26 czerwca 1952 r., który został także zatwierdzony przez Sąd Najwyższy 9 października. Wyrok wykonano prawdopodobnie 3 lub 20 stycznia  1953 r.

Do 2014 roku miejsce pochówku Bolesława Kontryma nie było znane. 28 września 2014 r. IPN poinformował, że jego szczątki zostały odkryte i zidentyfikowane podczas prac ekshumacyjnych przeprowadzonych w Kwaterze „Na Łączce” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, gdzie dotychczas istniał symboliczny grób „Żmudzina”.

Bolesława Kontryma pośmiertnie uniewinniono i zrehabilitowano wyrokiem Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z 3 grudnia 1957 r.

- Bolesław Kontrym, ps. Żmudzin był bohaterem. W szeregach Polskiej Policji Państwowej było wielu prawdziwych bohaterów. Przez długi czas próbowano zatrzeć pamięć o osobach takich jak oni – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

W uroczystości, która odbyła się na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oprócz szefa MSWiA wzięli udział także m.in. nadinsp. Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji, gen. bryg. SG Marek Łapiński - Komendant Główny Straży Granicznej, Józef Kasprzyk - Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz rodziny byłych cichociemnych, m.in. Bolesława Kontryma.

  • uroczystości z okazji 65. rocznicy śmierci Bolesława Kontryma, ps. „Żmudzin”. #1
  • uroczystości z okazji 65. rocznicy śmierci Bolesława Kontryma, ps. „Żmudzin”. #2
  • uroczystości z okazji 65. rocznicy śmierci Bolesława Kontryma, ps. „Żmudzin”. #3
  • uroczystości z okazji 65. rocznicy śmierci Bolesława Kontryma, ps. „Żmudzin”. #4
  • uroczystości z okazji 65. rocznicy śmierci Bolesława Kontryma, ps. „Żmudzin”. #5
  • uroczystości z okazji 65. rocznicy śmierci Bolesława Kontryma, ps. „Żmudzin”. #6
  • uroczystości z okazji 65. rocznicy śmierci Bolesława Kontryma, ps. „Żmudzin”. #7
  • uroczystości z okazji 65. rocznicy śmierci Bolesława Kontryma, ps. „Żmudzin”. #8
  • uroczystości z okazji 65. rocznicy śmierci Bolesława Kontryma, ps. „Żmudzin”. #10

Mapa serwisu