Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.01.2018

Szef MSWiA: Polska jest krajem bezpiecznym

Odprawa w Szczytnie

- Chciałbym Państwu podziękować za służbę. Za ofiarność, zaangażowanie i profesjonalizm – powiedział Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, otwierając dwudniową naradę kadry kierowniczej Policji w Szczytnie.           

 - Największą nagrodą i satysfakcją, jest to, że 89 proc. Polaków uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym. To jest Państwa zasługa i codziennie pełnionej służby – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

W spotkaniu w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie uczestniczą miedzy innymi: kierownictwo KGP, komendanci wojewódzcy, miejscy oraz przedstawiciele związków zawodowych. W trakcie narady podsumowane zostanie funkcjonowanie formacji w ubiegłym roku.

Wyższa wykrywalność i bezpieczniej na drogach

W 2017 r. Policja zarejestrowała 782 tys. 114 przestępstw. O 28 tys. 153 zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych, w porównaniu do 2016 r. Systematyczna i konsekwentna praca przełożyła się na wzrost wykrywalności przestępstw, która wyniosła 72,6 proc. i w porównaniu do 2016 r. wzrosła o blisko 5 proc. Funkcjonariusze zabezpieczyli do postępowań przygotowawczych mienie o rekordowo wysokiej wartości. Odnotowano też mniej kradzieży samochodów i włamań. W porównaniu do 2016 r. bezpieczniej było też na drogach - zginęło o 220 osób mniej. O tysiąc spadła liczba wypadków drogowych, a o niemal półtora tysiąca osób liczba rannych.

Więcej środków na sprzęt i wynagrodzenia

W 2017 r. Policja realizowała Program Modernizacji Służb Mundurowych opracowany w MSWiA. Ze środków programu sfinansowano inwestycje budowlane, zakupiono specjalistyczne wyposażenie i samochody. Funkcjonariusze w ubiegłym roku otrzymali też podwyżki. - W tym roku 150 mln zł z budżetu państwa zostanie przeznaczonych dla funkcjonariuszy, którzy są w najniższych grupach zaszeregowania. To jest impuls, który mamy nadzieję sprawi, że wynagrodzenie za służbę będzie bardziej konkurencyjne – wyjaśnił szef MSWiA. Podniesione zostaną również dodatki stołeczne dla funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w tym garnizonie.

Ubiegły rok to również wdrażanie programu Dzielnicowy Bliżej Nas. – Ponad 90 proc. czasu służby dzielnicowi poświęcają na obchód swoich rejonów. Zostali wiec odciążeni z zadań administracyjnych – stwierdził minister Mariusz Błaszczak. Dodatkowo w 2017 r. kurs specjalistyczny ukończyło prawie 1,2 tys. dzielnicowych. Utworzono też 44 nowe etaty dzielnicowego.

Funkcjonariusze rozpoczęli również pilotaż związany z wykorzystywaniem kamer podczas pełnienia służby. Nowe urządzenia są już testowane przez policjantów z garnizonów: dolnośląskiego, podlaskiego i stołecznego. W tym roku planowany jest zakup większej ilości kamer.  

Funkcjonariusze bliżej obywateli

Nadal przywracano posterunki Policji. W ubiegłym roku pracę na rzecz mieszkańców rozpoczęli funkcjonariusze w 34 takich jednostkach. Łącznie w latach 2016-2017 przywrócono 71 posterunków. – Słyszałem słowa podziękowania za to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o bezpieczeństwo – powiedział minister Mariusz Błaszczak, który w wielu miejscowościach osobiście uczestniczył w otwieraniu posterunków.

W 2017 r. zainteresowaniem Polaków cieszyła się też Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W sumie naniesiono na nią 592 tys. zagrożeń. W ubiegłym roku zgłaszający zagrożenie otrzymali możliwość wprowadzenia dodatkowych opisów oraz dołączenia zdjęć lub filmów.

Szef MSWiA w tamtym roku wielokrotnie spotykał się i nagradzał funkcjonariuszy, którzy często narażając własne bezpieczeństwo ratowali życie innych osób. Podczas narady minister przypomniał znaczenie etosu podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych. - Wyróżniam tych funkcjonariuszy, którzy poza formalnymi godzinami służby reagują, kiedy widzą, że dzieje się coś złego. Ratują życie i zdrowie ludzkie.  To jest postawa godna pojęcia etosu służby – zaznaczył minister Mariusz Błaszczak. 

 • Odprawa w Szczytnie #1
 • Odprawa w Szczytnie #2
 • Odprawa w Szczytnie #3
 • Odprawa w Szczytnie #4
 • Odprawa w Szczytnie #7
 • Odprawa w Szczytnie #8
 • Odprawa w Szczytnie #9
 • Odprawa w Szczytnie #10
 • Odprawa w Szczytnie #11
 • Odprawa w Szczytnie #13
 • Odprawa w Szczytnie #16
 • Odprawa w Szczytnie

Mapa serwisu