Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 17.01.2018

Paweł Szefernaker nowym wiceministrem w MSWiA

Wręczenie aktu powołania dla min. Szefernakera

Minister Joachim Brudziński wręczył dziś Pawłowi Szefernakerowi akt powołania na stanowisko sekretarza stanu w MSWiA. Nowy wiceminister został Pełnomocnikiem Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym i odpowiadał będzie za sprawy związane z administracją, współpracę z samorządem terytorialnym, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi.

Zgodnie z przepisami nowego sekretarza stanu w MSWiA powołał premier Mateusz Morawiecki na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Akt powołania wręczył minister Joachim Brudziński

Minister Paweł Szefernaker odpowiadał będzie za sprawy związane z administracją, współpracę z samorządem terytorialnym, a także kościołami, związkami wyznaniowymi oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Odpowiadając na oczekiwania samorządowców, Rada Ministrów podjęła decyzję o powołaniu Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym, którym został właśnie minister Paweł Szefernaker.

Minister Paweł Szefernaker był wcześniej sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  • Wręczenie aktu powołania dla min. Szefernakera
    Wręczenie aktu powołania dla min. Szefernakera
  • Wręczenie aktu powołania dla min. Szefernakera
    Wręczenie aktu powołania dla min. Szefernakera
  • Min. Brudziński z nowymi wiceministrami
    Min. Brudziński z nowymi wiceministrami

Mapa serwisu