Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 19.01.2018

Ponad pół miliona interwencji strażaków w 2017 roku

Każdego dnia na pomoc potrzebującym rusza ponad 5 tys. strażaków. W sumie w Państwowej Straży Pożarnej pełni służbę około 30,5 tys. funkcjonariuszy. Dziś w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej minister Joachim Brudziński, a także wiceminister Jarosław Zieliński, wraz z komendantami wojewódzkimi, powiatowymi i miejskimi PSP, podsumowali działania formacji w 2017 roku. Szef MSWiA podziękował strażakom za rok wytężonej pracy, szczególnie za sprawne usuwanie skutków nawałnic, które przeszły nad Polską.

W ubiegłym roku jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały prawie 520 tys. razy. W porównaniu z 2016 r. odnotowano tym samym wzrost o ponad 16 proc. To najwyższa liczba interwencji, w których uczestniczyli strażacy na przestrzeni lat. W 2017 r. pożary stanowiły niecałe 25 proc. wszystkich zagrożeń, z którymi walczyli strażacy. Ponad 68 proc. stanowiły interwencje związane z miejscowymi zagrożeniami (wypadki drogowe, wichury, opady deszczu, itp.). - To był wyjątkowy rok, w którym musieliśmy się, jako państwo i naród, zmierzyć z niespotykaną w tej części Europy anomalią pogodową, która dotknęła Polskę w sierpniu. Wywiązaliście się z tego zadania wzorowo – powiedział minister Joachim Brudziński. Podkreślił, że na strażakach spoczywa zarówno odpowiedzialność za bezpieczeństwo mieszkańców, jak i kolegów ze służby.

W ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych w latach 2017-2020 Państwowa Straż Pożarna otrzyma łącznie 957 milionów zł, dzięki którym zostaną wybudowane nowe komendy, zakupione zostaną nowe wozy ratowniczo-gaśnicze oraz wyposażenie dla strażaków. Minister Joachim Brudziński podkreślił, że na bezpieczeństwie zarówno mieszkańców, jak i strażaków, nie można oszczędzać. Ważnym elementem modernizacji jest też wzrost wynagrodzeń. Pierwsze podwyżki uruchomione zostały na początku 2017 r. Od 1 maja tego roku podwyżki otrzymają najmniej zarabiający i nowo przyjęci funkcjonariusze  wszystkich służb podległych MSWiA. W 2019 roku podwyżka znów obejmie wszystkich. Wzrost wynagrodzeń ma być jednym z elementów, który zachęci młodych ludzi do wstąpienia do służby.

Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił rolę Ochotniczych Straży Pożarnych, do których należy ponad 360 tys. druhów. – Tej siły  zazdroszczą nam inne kraje – powiedział wiceszef MSWiA. Jednocześnie poprosił komendantów PSP, aby utrzymywali bliskie kontakty ze strażakami-ochotnikami i służyli radą w kwestiach finansowania OSP.  MSWiA co roku zwiększa środki finansowe przyznawane Ochotniczym Strażom Pożarnym – zarówno w odniesieniu do jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jak i działających poza nim. W 2016 r. Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały, zwiększoną w stosunku do roku poprzedniego, kwotę 109 mln zł, natomiast w 2017 r. dotacja wzrosła o 15 mln zł – do ponad 124 mln zł. Możemy zatem powiedzieć o ponad 13-procentowym wzroście dotacji tylko w ciągu jednego roku. W 2017 roku dotacja dla OSP wyniosła ponad 124 mln zł. Warto zauważyć, że strażacy-ochotnicy są również objęci Programem Modernizacji Służb Mundurowych. Jednostki OSP w ciągu 4 lat otrzymają z programu 501 mln zł.  

Podczas odprawy komendanci wojewódzcy PSP przedstawili najważniejsze informacje dotyczące ich garnizonów. Mówili m.in. o realizacji Programu Modernizacji, a także o najważniejszych interwencjach, w których brali udział ich podwładni – strażacy pomagali m.in. poszkodowanym w styczniowym karambolu na autostradzie A1, zawaleniu się budynku wielorodzinnego w Świebodzicach, czy usuwaniu skutków sierpniowych nawałnic, które przeszły nad Polską. 

  • Odprawa PSP
  • Odprawa PSP
  • Odprawa PSP
  • Odprawa PSP
  • Odprawa PSP
  • Odprawa PSP

Mapa serwisu