Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.01.2018

Gen. bryg. SG Tomasz Praga nowym Komendantem Głównym Straży Granicznej

We wtorek (23 stycznia br.) minister Joachim Brudziński wręczył generałowi bryg. SG Tomaszowi Pradze powołanie na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Premier Mateusz Morawiecki na wniosek ministra Joachima Brudzińskiego powołał z dniem 23 stycznia 2018 r. gen. bryg. SG Tomasza Pragę na stanowisko Komendanta Głównego Straży Granicznej. – Gen. Praga jest doświadczonym dowódcą i będzie gwarantem kontynuacji dobrej pracy, którą przez ostatnie dwa lata wykonywała Straż Graniczna pod kierownictwem gen. Marka Łapińskiego – podkreślił szef MSWiA.

– Służba Rzeczypospolitej to przede wszystkim rozwój, rozumiany jako osiąganie wyznaczonych celów. Nie zawiedziemy - powiedział nowy Komendant Główny.

Szef MSWiA podziękował dotychczasowemu dowódcy Straży Granicznej generałowi bryg. SG Markowi Łapińskiemu za dwa lata pełnej zaangażowania służby na stanowisku Komendanta Głównego. – Panie generale, chciałbym na pana ręce złożyć podziękowania wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom Straży Granicznej za te dwa lata niezwykle ciężkiej, ale także satysfakcjonującej pracy – powiedział minister.

Obecny na uroczystości Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, również podziękował gen. Łapińskiemu. – Dziękuję za dwa lata współpracy, ale jak państwo wiecie, pan generał będzie ze mną nadal współpracował w nowym miejscu naszej służby, w Ministerstwie Obrony Narodowej – zaznaczył szef MON. Gen. Łapiński został powołany na podsekretarza stanu w MON.

W trakcie uroczystości szef MSWiA przypomniał, że funkcjonariusze Straży Granicznej nie tylko ochraniają granice naszego państwa, granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, ale także pomagają swoim partnerom, wszędzie tam gdzie są potrzebni. Strażnicy graniczni są lub byli obecni w Macedonii, w Bułgarii, na Węgrzech, czy we Włoszech. – Jest to najlepsze świadectwo, że jesteśmy nie tylko lojalnym, solidnym, ale i sprawdzonym partnerem – podkreślił minister.

Minister życzył nowemu Komendantowi Głównemu, aby Straż Graniczna cele i zadania realizowała na co najmniej takim samym poziomie jak przez ostatnie dwa lata, dzięki czemu Polska nadal będzie państwem bezpiecznym.

W uroczystości wzięli udział również m.in. wiceminister Jarosław Zieliński oraz szefowie służb podległych MSWiA.

****

Gen. bryg. SG Tomasz Praga jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Służbę rozpoczął w 1992 r. w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej. W Komendzie Głównej Straży Granicznej służy od 2008 r. 7 marca 2016 r. został powołany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej. 21 kwietnia 2016 r. został mianowany na stopień generała brygady. Od 23 stycznia 2018 r. jest Komendantem Głównym Straży Granicznej.

 • Powołanie nowego komendanta głównego SG
  Powołanie nowego komendanta głównego SG
 • Powołanie nowego komendanta głównego SG
  Powołanie nowego komendanta głównego SG
 • Powołanie nowego komendanta głównego SG
  Powołanie nowego komendanta głównego SG
 • Powołanie nowego komendanta głównego SG
  Powołanie nowego komendanta głównego SG
 • Powołanie nowego komendanta głównego SG
  Powołanie nowego komendanta głównego SG
 • Powołanie nowego komendanta głównego SG
  Powołanie nowego komendanta głównego SG
 • Powołanie nowego komendanta głównego SG
  Powołanie nowego komendanta głównego SG
 • Powołanie nowego komendanta głównego SG
  Powołanie nowego komendanta głównego SG
 • Powołanie nowego komendanta głównego SG
  Powołanie nowego komendanta głównego SG

Mapa serwisu