Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.02.2018

Akt powołania dla zastępcy komendanta wojewódzkiego świętokrzyskiej policji

Akt powołania dla zastępcy komendanta wojewódzkiego świętokrzyskiej policji

We wtorek (20 lutego)  wiceminister Jarosław Zieliński wręczył nadkom. Andrzejowi Patrzałkowi akt powołania na stanowisko zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. 

Nadkomi. Andrzej Patrzałek pełnił obowiązki zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach od 11 grudnia 2017 r. Odpowiadał za pion kryminalny świętokrzyskiego garnizonu. Wcześniej pracował jako naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji.

Wiceminister Zieliński wyraził nadzieję, że jako przełożony, nadkom. Patrzałek będzie stanowił wzór dla pracujących z nim funkcjonariuszy i zadba o tak ważny w Policji etos służby. Gratulacje złożyli mu również Komendant Główny Policji, nadinsp. Jarosław Szymczyk oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, insp. Dariusz Augustyniak.

  • Akt powołania dla zastępcy komendanta wojewódzkiego świętokrzyskiej policji
    Akt powołania dla zastępcy komendanta wojewódzkiego świętokrzyskiej policji
  • Akt powołania dla zastępcy komendanta wojewódzkiego świętokrzyskiej policji
    Akt powołania dla zastępcy komendanta wojewódzkiego świętokrzyskiej policji
  • Akt powołania dla zastępcy komendanta wojewódzkiego świętokrzyskiej policji
    Akt powołania dla zastępcy komendanta wojewódzkiego świętokrzyskiej policji

Mapa serwisu