Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 21.02.2018

Obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu

Posiedzenie KWRiST

Szef MSWiA Joachim Brudziński wraz z Wojciechem Długoborskim, wiceburmistrzem Chojna reprezentującym Unię Miasteczek Polskich, współprzewodniczył lutowemu posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W spotkaniu wziął udział również Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA.

Podczas posiedzenia przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zapoznał samorządowców z normą Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia, a Ministerstwo Energii przedstawiło informację dotyczącą projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Ponadto na posiedzeniu Komisji uzgodniono projekty trzynastu aktów prawnych, w tym między innymi projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy publicznej na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego z Programu „Kultura” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniająceGO rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Następne spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu odbędzie się 28 marca 2018 roku.

 • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Mapa serwisu