Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.02.2018

Traktaty o dobrym sąsiedztwie tematem konferencji w MSWiA

Realizacja traktatów o dobrym sąsiedztwie, zawartych przez Polskę z naszymi sąsiadami po 1990 r., była tematem międzynarodowej konferencji zorganizowanej w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wzięli w niej udział m.in. naukowcy z Polski, Niemiec, Czech i Słowacji, a także przedstawiciele MSWiA.

Konferencja „Traktaty RP o dobrym sąsiedztwie po 1990 r.:  implementacja – realizacja – perspektywy. Dobre sąsiedztwo w obliczu wyzwań migracji” została zorganizowana w ramach projektu naukowego realizowanego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i we współpracy z Europejską Siecią Migracyjną.

Podczas konferencji naukowcy z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, Rumunii, Litwy, Rosji, Ukrainy, a także m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, omówili rezultaty traktatów dobrosąsiedzkich zarówno dla Polski, jak i dla państw ościennych. Przybliżone zostały również perspektywy dalszej współpracy i wyzwania wynikające z realizacji traktatów.

Wśród prelegentów czwartkowej konferencji znaleźli się m.in. prof. dr hab. Dariusz Popławski, kierownik Zakładu Integracji Europejskiej Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także prof. dr hab. Józef Fiszer z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Oprócz nich swoje wykłady wygłosili  również m.in. naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz goście z uniwersytetów, instytutów i jednostek naukowych z Niemiec, Czech, Słowacji, Rumunii, Litwy, Rosji i Ukrainy.

 • Konferencja naukowa w MSWiA
  Konferencja naukowa w MSWiA
 • Konferencja naukowa w MSWiA
  Konferencja naukowa w MSWiA
 • Konferencja naukowa w MSWiA
  Konferencja naukowa w MSWiA
 • Konferencja naukowa w MSWiA
  Konferencja naukowa w MSWiA
 • Konferencja naukowa w MSWiA
  Konferencja naukowa w MSWiA
 • Konferencja naukowa w MSWiA
  Konferencja naukowa w MSWiA

Mapa serwisu