Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 23.02.2018

Bezpieczeństwo mieszkańców priorytetem na każdym poziomie

Seminarium "Kultura bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym"

Wymiana doświadczeń związanych z ratownictwem, zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem ekologicznym to niektóre tematy seminarium, które zorganizowane zostało w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Seminarium skierowane było do osób pracujących w administracji rządowej i samorządowej. Było ono wsparciem dla działań, które prowadzi resort spraw wewnętrznych i administracji w zakresie bezpieczeństwa ludności w ramach programu „Razem Bezpieczniej”.

Warto pamiętać, że samorządy lokalne odgrywają dużą rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego. To ich zadaniem jest między innymi wykrywanie oraz ostrzeganie mieszkańców o zagrożeniach. Dlatego muszą być dobrze przygotowane do działania w ramach obrony cywilnej. Trzeba podkreślić, że przygotowywana ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej wprowadza takie same standardy działania dla całej administracji. Z kolei programy ochrony ludności pozwolą na optymalne przygotowanie zadań dotyczących ochrony ludności już od poziomu gminy. Proponowane przepisy umożliwią wspieranie gmin i powiatów w realizacji tych zadań przez wojewodę, zarząd województwa i starostę.

Seminarium „Kultura bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych, a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym” odbyło się 23 lutego br. w MSWiA. 

 • Seminarium "Kultura bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym"
  Seminarium "Kultura bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym"
 • Seminarium "Kultura bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym"
  Seminarium "Kultura bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym"
 • Seminarium "Kultura bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym"
  Seminarium "Kultura bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym"
 • Seminarium "Kultura bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym"
  Seminarium "Kultura bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym"
 • Seminarium "Kultura bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym"
  Seminarium "Kultura bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym"
 • Seminarium "Kultura bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym"
  Seminarium "Kultura bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych a zrównoważony rozwój w wymiarze lokalnym"

Mapa serwisu