Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 24.02.2018

Adwokaci i radcowie prawni kandydatami na komisarzy wyborczych

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło do tej pory 687 zgłoszeń od osób, które posiadają wyższe wykształcenie prawnicze i są zainteresowane pełnieniem funkcji komisarza wyborczego. Wśród nich są adwokaci, radcowie prawni i sędziowie.

Wśród 687 aplikacji, które do tej pory wpłynęły do MSWiA, 125 nie spełniło wymagań formalnych. O pełnienie funkcji komisarza wyborczego ubiega się m.in. 78 adwokatów, 120 radców prawnych, 67 sędziów, 21 dotychczasowych komisarzy wyborczych (sędziów), 5 notariuszy i 7 pracowników Krajowego Biura Wyborczego oraz delegatur KBW. Kandydaci nie należą do partii politycznych i nie prowadzą działalności publicznej niedającej się pogodzić z funkcją komisarza wyborczego.

Nadal, do poniedziałku 26 lutego, swoje zgłoszenia (elektronicznie i w wersji papierowej) mogą jeszcze przesyłać sędziowie. Decyduje data wpływu aplikacji do urzędu (w wersji elektronicznej, jak i w papierowej). Sędziowie, którzy są lub byli komisarzami wyborczymi lub pełnili inne funkcje związane ze stosowaniem prawa wyborczego, nie muszą przystępować do egzaminu, w przeciwieństwie do pozostałych kandydatów (czyli m.in. adwokatów i radców prawnych).

W dniach 24 oraz 25 lutego 2018 roku Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego organizuje bezpłatne szkolenie dla kandydatów pt. „Komisarz wyborczy w wyborach samorządowych 2018. Zadania – kompetencje – sposób działania”. 3 marca 2018 r. w Warszawie odbędzie się egzamin ze znajomości prawa wyborczego.

Przypominamy, że z dniem 31 stycznia 2018 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), zmianie uległ sposób powoływania komisarzy wyborczych.

Zgodnie z nowymi przepisami 100 komisarzy powoła na 5-letnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza spośród osób przedstawionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, czy przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej.

Mapa serwisu