Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 01.03.2018

722 kandydatów na komisarzy wyborczych

Upłynął termin, do którego mogli się zgłaszać kandydaci na komisarzy wyborczych. Do MSWiA wpłynęły 722 zgłoszenia. Wśród osób, które posiadają wyższe wykształcenie prawnicze i są zainteresowane pełnieniem funkcji komisarza wyborczego, jest m.in. 119 sędziów.

W poniedziałek (26 lutego) zakończył się proces przyjmowania zgłoszeń kandydatów na komisarzy wyborczych – to właśnie do tego dnia swoje aplikacje mogli przesyłać sędziowie (pozostali kandydaci musieli to zrobić w terminie o tydzień krótszym). Jak informowaliśmy wcześniej, wśród kandydatów na komisarzy wyborczych są m.in. adwokaci (78), radcowie prawni (120) i sędziowie (119) – łącznie do MSWiA wpłynęły 722 zgłoszenia od kandydatów (część z nich nie spełniła jednak wymagań formalnych).

W dniach 24 oraz 25 lutego 2018 r. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zorganizował bezpłatne szkolenie dla kandydatów na komisarzy. 

Przypominamy, że z dniem 31 stycznia 2018 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), zmianie uległ sposób powoływania komisarzy wyborczych.

Zgodnie z nowymi przepisami 100 komisarzy powoła na 5-letnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza spośród osób przedstawionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, czy przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej.

Mapa serwisu