Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 01.03.2018

Uczciliśmy pamięć o Żołnierzach Wyklętych

Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych

Przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uhonorowali pamięć uczestników drugiej konspiracji podczas uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Dzień ten został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z intencji śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jako wyraz hołdu dla niezłomności i patriotyzmu żołnierzy, którzy kontynuowali walkę zbrojną z reżimem komunistycznym. Wśród nich byli również liczni funkcjonariusze przedwojennej Policji Państwowej i Korpusu Ochrony Pogranicza, czyli formacji, których etos i tradycję kultywują służby podległe MSWiA.

Uroczystości w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Wiceminister Jarosław Zieliński wspólnie z komendantami służb podległych MSWiA złożyli wieniec pod pamiątkową tablicą na murze Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Uroczystość organizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości odbyła się na terenie byłego więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Rakowieckiej 37. Miejsce to było głównym więzieniem politycznym od roku 1945 i przez cały okres stalinowski, a byli w nim przetrzymywani najważniejsi członkowie podziemia niepodległościowego, między innymi gen. August Fieldorf ps. Nil, ppłk Łukasz Ciepliński ps. Pług, mjr Zygmunt Szendzielarz ps. Łupaszko, mjr Hieronim Dekutowski ps. Zapora, rtm. Witold Pilecki ps. Witold.

Apel Pamięci na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego

Wiceministrowie spraw wewnętrznych i administracji: Jarosław Zieliński i Renata Szczęch uczestniczyli w Apelu Pamięci na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Przedstawiciele władz państwowych i organizacji patriotycznych złożyli wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza, oddając cześć bohaterom upamiętnionym na tablicach poświęconych bitwom powstania antykomunistycznego. Uroczystość zakończyła Msza Święta w Archikatedrze św. Jana.

 • Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych
  Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych
 • Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych (Fot. Andrzej Mitura)
  Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych (Fot. Andrzej Mitura)
 • Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych (Fot. Andrzej Mitura)
  Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych (Fot. Andrzej Mitura)
 • Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych (Fot. Andrzej Mitura)
  Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych (Fot. Andrzej Mitura)
 • Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych
  Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych
 • Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych
  Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych
 • Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych
  Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych
 • Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych
  Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych
 • Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych
  Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych

Mapa serwisu