Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.03.2018

Wiceminister Paweł Szefernaker: Jesteśmy otwarci na transparentność, jawność i dyskusję

- Proponowane przepisy nie mają na celu ograniczania jakiegokolwiek działania organizacji, które od lat przeprowadzają w Polsce zbiórki publiczne – podkreślił wiceminister Paweł Szefernaker podczas spotkania z organizacjami pozarządowymi. Rozmowy dotyczyły projektu zmian w ustawie o zbiórkach publicznych.

W spotkaniu zorganizowanym w MSWiA udział wzięli przedstawiciele 41 organizacji, które zajmują się zbiórkami publicznymi. Rozmowom przewodniczyli wiceministrowie: Paweł Szefernaker i Krzysztof Kozłowski.

Paweł Szefernaker na początku podziękował uczestnikom za ich pracę. Zaznaczył, że organizacje pozarządowe pomagają potrzebującym w wielu obszarach, przez co wspierają i uzupełniają pomoc państwa. - Dlatego ta działalność jest bardzo ważna - powiedział wiceminister. Podkreślił, że stowarzyszenia rzetelnie rozliczają się z przeprowadzonych zbiórek publicznych.

Przypomniał, że powodem rozpoczęcia prac nad zmianami w ustawie, była zbiórka zorganizowana przez jedno ze stowarzyszeń, która spotkała się z krytyką opinii publicznej pod koniec stycznia. Chodziło o zbieranie pieniędzy dla osoby, która została skazana za morderstwo. - W tym szczególnym przypadku minister nie miał możliwości żeby taką zbiórkę zablokować - powiedział Paweł Szefernaker. 

- Poprosiliśmy organizacje o przekazanie stanowisk, które zwiększą mechanizm prewencyjny. Nie rozstrzygamy czy mają to być kompetencje sądu czy ministra. Chcemy wypracować wspólny model, który doprowadzi do tego, żeby nie doszło więcej do takiej sytuacji, która miała miejsce pod koniec stycznia - powiedział wiceminister Paweł Szefernaker.

Otrzymane od stowarzyszeń propozycje będzie opiniował Komitet ds. Pożytku Publicznego.  – Jesteśmy otwarci na transparentność, jawność i dyskusje. Dzisiejsze spotkanie otworzyło debatę, która wynika z tego, że życie przyniosło nam takie wydarzenia, których w myśl obowiązujących przepisów nie można było zablokować - zapewnił wiceminister.

 • Wiceminister Paweł Szefernaker przemawia podczas spotkania.
  Wiceminister Paweł Szefernaker: Jesteśmy otwarci na transparentność, jawność i dyskusję
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych podczas spotkania.
  Wiceminister Paweł Szefernaker: Jesteśmy otwarci na transparentność, jawność i dyskusję
 • Wiceminister Krzysztof Kozłowski przemawia podczas spotkania.
  Wiceminister Paweł Szefernaker: Jesteśmy otwarci na transparentność, jawność i dyskusję
 • Przedstawiciele kierownictwa MSWiA podczas spotkania
  Wiceminister Krzysztof Kozłowski przemawia podczas spotkania.
 • Wiceminister Paweł Szefernaker podczas konferencji preaowej.
  Wiceminister Paweł Szefernaker: Jesteśmy otwarci na transparentność, jawność i dyskusję
 • Wiceminister Paweł Szefernaker przemawia podczas konferencji prasowej.
  Wiceminister Paweł Szefernaker: Jesteśmy otwarci na transparentność, jawność i dyskusję

Mapa serwisu