Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.03.2018

Ponad 21 tys. – tyle kobiet pełni służbę w formacjach MSWiA

Funkcjonariuszki Policji ustawione w rzędzie

W szeregach czterech służb podległych MSWiA jest ponad 21 tys. kobiet-funkcjonariuszek. Kobiety pełnią służbę m.in. jako pirotechnicy w Służbie Ochrony Państwa, piloci w Straży Granicznej, funkcjonariuszki Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, dowódcy zastępów w jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Ponad 15,8 tys. policjantek

Najwięcej - bo 15 tys. 843 kobiety - służą w Policji. Policjantki stanową ponad 16 proc. wszystkich funkcjonariuszy Policji. Policjantki pracują we wszystkich pionach Policji – zasilają szeregi prewencji, pełnią funkcję dzielnicowych, patrolują drogi, służą w wydziałach kryminalnych czy w policji konnej.

Najwięcej pań jest w szeregach służb prewencyjnej (prawie 8,5 tys.) i kryminalnej (ponad 6 tys.), a 700 kobiet zajmuje stanowiska kierownicze. W 2016 r. – po raz pierwszy w historii – kobieta została zastępcą komendanta głównego Policji.

Policjantki służą m.in. jako funkcjonariuszki Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, a jedna z pań jest pilotem w Lotnictwie Policji.

Co czwarty strażnik graniczny jest kobietą

Spośród wszystkich służb resortu spraw wewnętrznych i administracji, Straż Graniczna jest formacją, w której procentowo jest najwięcej kobiet. Obecnie w Straży Granicznej służbę pełni ponad 3,8 tys. kobiet (na ogólną liczbę niemal 14,8 tys. funkcjonariuszy). Najwięcej kobiet, bo niemal 2,8 tys. pełni służbę w pionie granicznym.

Najwięcej kobiet wykonuje swoje obowiązki w Nadbużańskim, Bieszczadzkim i Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Panie w Straży Granicznej pełnią również służbę na jednostkach pływających, są pilotami, przewodnikami psów służbowych. Kobiety-funkcjonariuszki służą w Grupach Interwencji Specjalnych Straży Granicznej, które m.in. podejmują interwencje wobec podróżnych, którzy zagrażają bezpieczeństwu na terenie portów lotniczych i na pokładach samolotów.

Kobiety w jednostkach ratowniczo-gaśniczych

W Państwowej Straży Pożarnej służą 1 tys. 174 funkcjonariuszki (na ogólną liczbę prawie 30 tys. strażaków). Ze wszystkich czterech służb podległych MSWiA, procentowy udział kobiet w straży pożarnej jest najmniejszy - funkcjonariuszki stanowią jedynie 4 proc. ogółu funkcjonariuszy PSP.

Zdecydowana większość kobiet, bo aż 1 tys. 13, pełni służbę w codziennym rozkładzie czasu służby (8 godzinnym). Najwięcej pań, bo ponad 450, pracuje w pionie logistyki. Z kolei w pionie operacyjnym służbę pełni 220 kobiet.

Jedynie 161 kobiet-funkcjonariuszek Państwowej Straży Pożarnej jest zatrudniona w zmianowym rozkładzie czasu służby. Pełnienie służby w tym systemie wiąże się m.in. z udziałem w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Z danych PSP wynika, że ponad 30 funkcjonariuszek PSP bezpośrednio uczestniczy w działaniach ratowniczo - gaśniczych.

W 2017 r. 367 kobiet starało się o przyjęcie do służby przygotowawczej w PSP, a 136 ubiegało się o przyjęcie do szkół pożarniczych tzw. służby kandydackiej.

W SOP najwięcej kobiet służy w pionie ochrony

Aktualnie w SOP służbę pełnią 193 kobiety. Stanowią prawie 10 proc. ogółu funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Najwięcej kobiet – ponad 50 proc. - służy w pionie ochrony. Pierwsze funkcjonariuszki w ochronie bezpośredniej pojawiły się w grupach ochronnych premier Hanny Suchockiej.

Funkcjonariuszki pełnią obowiązki we wszystkich pionach struktury Służby Ochrony Państwa. Kobiety uczestniczą m.in. w działaniach ochronnych jako pirotechnicy i oficerowie ochrony bezpośredniej, zabezpieczają również miejsca czasowego pobytu osób ochranianych i zapewniają ochronę obiektów rządowych. W ubiegłym roku 149 pań starało się o przyjęcie do służby. 

  • Funkcjonariuszki Służby Ochrony Państwa w mundurach.
    Ponad 21 tys. – tyle kobiet pełni służbę w formacjach MSWiA
  • Funkcjonariuszka Państwowej Straży Pożarnej w pracy.
    Ponad 21 tys. – tyle kobiet pełni służbę w formacjach MSWiA
  • Funkcjonariuszka Straży Granicznej w samochodzie.
    Ponad 21 tys. – tyle kobiet pełni służbę w formacjach MSWiA

Mapa serwisu