Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 08.03.2018

Minister Joachim Brudziński na posiedzeniu Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Zwalczanie terroryzmu, integracja unijnych systemów informacyjnych oraz wyzwania związane z migracją to tematy, którymi w czwartek (8 marca) zajmowała się Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Na posiedzeniu w Brukseli Polskę reprezentował Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Ministrowie spraw wewnętrznych podczas posiedzenia dyskutowali na temat wzmocnienia współpracy z regionem Bałkanów Zachodnich w sprawach związanych z bezpieczeństwem i migracją. Polska popiera ten pomysł zwłaszcza w kontekście zwalczania przestępczości zorganizowanej, terroryzmu czy cyberprzestępczości.

W trakcie posiedzenia Polska wyraziła poparcie dla działań unijnych na rzecz zintegrowania systemów informacyjnych. Ważne jest, żeby przygotowywane przepisy jak najlepiej wpłynęły na wymianę informacji. To pozwoli usprawnić walkę z przestępczością, terroryzmem i nielegalną migracją.

Celem dyskusji ministrów spraw wewnętrznych była również ocena aktualnych wyzwań związanych z migracją oraz ustalenie priorytetów na przyszłość. Polska nadal stoi na stanowisku, że głównym wyzwaniem dla UE jest odzyskanie kontroli nad napływem migrantów do Europy. Utrzymuje się on nadal na stosunkowo wysokim poziomie. W opinii Polski bezpieczeństwo granic zewnętrznych jest warunkiem niezbędnym dla prowadzenia efektywnej polityki migracyjnej. Dlatego Polska aktywnie angażuje się w zwalczanie kryzysu migracyjnego poprzez delegowanie funkcjonariuszy do wspólnych operacji agencji Frontex.

Mapa serwisu