Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 12.03.2018

Współpraca dla bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej

W poniedziałek 12 marca 2018 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Joachim Brudziński spotkał się z Komisarzem ds. Unii Bezpieczeństwa, Julianem Kingiem. W spotkaniu uczestniczyli również wiceministrowie Paweł Majewski, Krzysztof Kozłowski i Renata Szczęch.

Uczestnicy spotkania omówili kluczowe sprawy związane z bezpieczeństwem wewnętrznym Unii Europejskiej. Dotyczą one między innymi zwalczania terroryzmu i cyberprzestępczości, a także ochrony przestrzeni publicznej oraz interoperacyjności unijnych baz danych. Minister Joachim Brudziński przedstawił stanowisko Polski na temat głównych wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej oraz kierunków rozwoju dalszej współpracy państw członkowskich w tym obszarze.

Polska cały czas prowadzi z Unią Europejską współpracę, która służy wzmocnieniu wspólnych wysiłków na rzecz bezpieczeństwa wszystkich obywateli UE.

Ostatnie spotkanie z Komisarzem Julianem Kingiem, któremu przewodniczył Mariusz Błaszczak, ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, odbyło się w Warszawie  9 października 2017 r.

  • Uczestnicy spotkania widziani z boku z orłem w tle.
    Spotkanie z komisarzem Julianem Kingiem
  • Ministrowie Brudziński i Majewski na spotkaniu z Julianem Kingiem.,
    Spotkanie z komisarzem Julianem Kingiem
  • Komisarz Julian King
    Spotkanie z komisarzem Julianem Kingiem

Mapa serwisu