Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.03.2018

MSWiA przedstawiło PKW kandydatów na komisarzy wyborczych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło dziś Państwowej Komisji Wyborczej pierwszą grupę 80 kandydatów na komisarzy wyborczych – spośród nich PKW będzie mogła wybrać 54 komisarzy. To osoby, które spełniły wymogi formalne i przesłanki ustawowe do objęcia funkcji komisarza, a także uzyskały najlepsze wyniki podczas egzaminu, który odbył się 3 marca. Kolejni kandydaci zostaną przedstawieni 15 marca.

W wyniku przeprowadzonego naboru przedstawiona została grupa 80 kandydatów na 54 komisarzy wyborczych w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim i opolskim. Wśród przedstawionych kandydatów znajduje się m.in. 31 sędziów, 9 adwokatów i 20 radców prawnych. Kandydaci z kolejnych województw, zgodnie z ustaleniami z PKW, zostaną przedstawieni 15 marca.

W dniach 24 oraz 25 lutego 2018 r. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego zorganizował bezpłatne szkolenie dla kandydatów na komisarzy. 3 marca odbył się egzamin. Zgodnie z nowymi przepisami 100 komisarzy powoła na 5-letnią kadencję Państwowa Komisja Wyborcza spośród osób przedstawionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do podstawowych zadań komisarzy wyborczych należy m.in. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego, powoływanie terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, czy przedkładanie sprawozdania z przebiegu wyborów, wraz z ich wynikami, Państwowej Komisji Wyborczej.

Mapa serwisu