Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.03.2018

Szef MSWiA spotkał się z przewodniczącym PKW

Uczestnicy spotkania rozmawiają przy stole.

We wtorek (13 marca br.) minister Joachim Brudziński spotkał się z Wojciechem Hermelińskim, przewodniczącym PKW. Podczas rozmowy omówiono tematy, które ostatnio w swoich wypowiedziach poruszał szef PKW.

- To było dobre i merytoryczne spotkanie. Jesteśmy otwarci na dialog i współpracę - powiedział minister Joachim Brudziński, który we wtorek (13 marca br.) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji rozmawiał z Wojciechem Hermelińskim, przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej.

Warto przypomnieć, że zadania MSWiA dotyczące wyborów regulują przepisy. 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Przepisy te nakładają na MSWiA obowiązek przedstawienia kandydatów, z których PKW powoła 100 komisarzy wyborczych. Ich kadencja potrwa 5 lat.

Ponadto na podstawie art. 190 par. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy zadaniem szefa MSWiA było przedstawienie przewodniczącemu PKW kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego. Z zaproponowanych kandydatów PKW na stanowisko powołało Magdalenę Pietrzak. To właśnie szef Krajowego Biura Wyborczego odpowiada za sprawne przeprowadzenie wyborów. Szef KBW podlega Państwowej Komisji Wyborczej.

Ze względu na to, że podczas spotkania poruszony został aspekt finansowania zadań PKW, w spotkaniu udział wziął przedstawiciel premiera Grzegorz Schreiber, sekretarz stanu w KPRM. 

W spotkaniu uczestniczyli też Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA, Sylwester Marciniak, zastępca przewodniczącego PKW oraz Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego.

Mapa serwisu