Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 16.03.2018

MSWiA zakończyło analizę uwag do propozycji zmian przepisów o zbiórkach publicznych

Po przeprowadzonych konsultacjach projektu nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych oraz po analizie uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, MSWiA podjęło decyzję o zaprzestaniu prac nad nowelizacją tych przepisów.

Przypominamy, że powodem rozpoczęcia prac nad zmianami w ustawie, była zbiórka zorganizowana przez jedno ze stowarzyszeń, która spotkała się z krytyką opinii publicznej pod koniec stycznia br. Chodziło o zbieranie pieniędzy przez stowarzyszenie „Duma i Nowoczesność” dla osoby, która została skazana za morderstwo.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizacja zbiórki wymaga jedynie jej rejestracji na portalu zbiorki.gov.pl. Obecnie MSWiA nie wydaje żadnej zgody na przeprowadzenie danej zbiórki publicznej.

W związku z kontrowersjami związanymi ze zbiórką stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność” i społecznym oczekiwaniem przeanalizowania przepisów o zbiórkach publicznych, MSWiA podjęło takie działania.

Projekt nowelizacji przepisów o zbiórkach publicznych, który przekazano do konsultacji, miał jedynie dać narzędzia, by zablokować przeprowadzenie zbiórki publicznej, której cel będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Propozycje zmian w przepisach o zbiórkach publicznych zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym, które zakończyły się we wtorek. W ramach tych konsultacji odbyło się spotkanie z przedstawicielami ponad 40 organizacji pozarządowych.

MSWiA od początku było otwarte na szeroką debatę społeczną w tej sprawie i zapowiadało analizę wszystkich uwag zgłoszonych do projektu. Po analizie uwag, które właśnie w toku konsultacji przekazano do resortu, MSWiA podjęło decyzję o zaprzestaniu prac nad nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

Proponowane przepisy nigdy nie miały na celu ograniczania jakiegokolwiek działania organizacji, które od lat przeprowadzają w Polsce zbiórki publiczne.

Mapa serwisu