Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.03.2018

Strażnicy graniczni wyróżnieni za służbę

Wiceminister Jarosław Zieliński przypina odznaczenie funkcjonariuszowi Straży Granicznej

Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, w towarzystwie Marka Łapińskiego, wiceministra obrony narodowej oraz gen. bryg. SG Tomasza Pragi, komendanta głównego Straży Granicznej, wręczył odznaczenia dla wyróżniających się funkcjonariuszy i pracowników cywilnych formacji odpowiedzialnej m.in. za ochronę naszej granicy zewnętrznej.

Z rąk wiceministra Jarosława Zielińskiego 21 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych otrzymało srebrne i brązowe Medale za Zasługi dla Straży Granicznej. –  Zasłużyliście Państwo na te odznaczenia. Są one wyrazem docenienia Waszych zasług, postawy i dobrej służby. Wierzę, że będą one inspiracją do dalszej wytężonej pracy na rzecz bezpieczeństwa suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej  – podkreślił. Spośród 21 wyróżnionych 7 osób zostało odznaczonych srebrnym, a 14 osób brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej. Medale są nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybitne zasługi dla Straży Granicznej.

Natomiast wiceminister Marek Łapiński wręczył funkcjonariuszom SG srebrne i brązowe Medale za Zasługi dla Obronności Kraju. Odznaczenia te są przyznawane przez Ministra Obrony Narodowej w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Srebrne medale odebrało 3 funkcjonariuszy, a brązowe medale – 12.

Uroczystość miała miejsce we wtorek (20 marca br.) w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej.

  • Wiceminister Jarosław Zieliński podczas uroczystości wręczenia odznaczeń dla wyróżniających się funkcjonariuszy Straży Granicznej.
    Strażnicy graniczni wyróżnieni za służbę
  • Wiceminister Jarosław Zieliński przemawia podczas uroczystości.
    Strażnicy graniczni wyróżnieni za służbę
  • Wiceminister Jarosław Zieliński przemawia podczas uroczystości.
    Strażnicy graniczni wyróżnieni za służbę

Mapa serwisu