Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.03.2018

Posiedzenie Rady do Spraw Repatriacji

Wiceminister Krzysztof Kozłowski uczestniczy w posiedzeniu Rady do spraw Repatriacji,

Krzysztof Kozłowski, wiceszef MSWiA oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Repatriacji, przewodniczył posiedzeniu Rady do Spraw Repatriacji. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o efektach znowelizowanej ustawy o repatriacji oraz rządowym wsparciu dla ponad stuosobowej grupy repatriantów, która aktualnie mieszka w ośrodku adaptacyjnym w Pułtusku.

Było to pierwsze posiedzenie Rady do Spraw Repatriacji, któremu przewodniczył nowy Pełnomocnik Rządu do spraw Repatriacji – wiceminister Krzysztof Kozłowski. – Jestem zaszczycony, że premier Mateusz Morawiecki powierzył mi nadzór nad procesem repatriacji – podkreślił wiceszef MSWiA.

Na posiedzeniu rozmawiano o wsparciu dla 48 polskich rodzin (łącznie 126 osób) przybyłych z Kazachstanu, Gruzji i Armenii, które aktualnie przebywają w prowadzonym przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ośrodku „Dom Polski” w Pułtusku. Pobyt w ośrodku trwa 90 dni i może być przedłużony przez Pełnomocnika Rządu do spraw Repatriacji o kolejne 90 dni. Jest to czas na aklimatyzację w Polsce i zakup lub wynajem mieszkania oraz znalezienie pracy. W ośrodku organizowane są zajęcia adaptacyjno-integracyjne. Repatrianci poznają historię, tradycję i polskie zwyczaje, a także uczestniczą w kursach języka polskiego i kursach zawodowych.

Zadaniem polskiego rządu jest ułatwienie startu w Polsce, głównie pod względem finansowym, osobom, które skorzystały z możliwości repatriacji. Dlatego rodzina dostaje wsparcie na zakup mieszkania lub dofinasowanie do wynajmu. Zgodnie z obowiązującymi od maja 2017 r. przepisami, takie dofinansowanie wynosi 25 tys. zł na każdego członka rodziny repatrianta. W ostatniej nowelizacji ustawy te środki zostały zwiększone o dodatkowe 25 tys. zł na rodzinę. Aktualnie więc czteroosobowa rodzina otrzymuje wsparcie w kwocie 125 tys. zł. Jeśli rodzina nie zdecyduje się na zakup mieszkania, rząd dofinansuje jego wynajem – w kwocie 300 zł miesięcznie na każdego członka rodziny.

Drugą możliwością przyjazdu do Polski, poza ośrodkiem adaptacyjnym, jest skorzystanie z zaproszenia wystosowanego przez gminę. W tym przypadku samorząd zapewnia rodzinie w pełni wyposażone mieszkanie (korzystając m.in. ze wsparcia finansowego ze środków rządowych).

W całym 2017 r. sprowadzono do Polski ponad 525 repatriantów.

Podczas spotkania omówiono również efekty znowelizowanej ustawy o repatriacji i rozmawiano o kolejnych rozwiązaniach, dzięki którym stworzymy dla rodaków ze Wschodu jeszcze lepsze warunki do osiedlania się w Polsce.

Rada do Spraw Repatriacji jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji. Składa się z pięciu członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Pełnomocnika spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie repatriacji.

Do zadań Rady należy zgłaszanie propozycji w zakresie usprawnienia organizacji procesu repatriacji, zajmowanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych w zakresie repatriacji oraz wyrażanie, na wniosek Pełnomocnika Rządu, opinii we wszystkich sprawach z zakresu repatriacji.

  • Posiedzenie Rady do Spraw Repatriacji
  • Posiedzenie Rady do Spraw Repatriacji
  • Posiedzenie Rady do Spraw Repatriacji

Mapa serwisu