Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 28.03.2018

Państwowa Straż Pożarna wspiera program pomocy dla strażaków-ochotników

Wiceminister Jarosław Zieliński oraz minister Zbigniew Ziobro podczas podpisywania dokumentu.

W Ministerstwie Sprawiedliwości została dziś (28 marca) podpisana umowa o współpracy z Państwową Strażą Pożarną przy realizacji ogólnopolskiego programu pomocy dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W wydarzeniu wzięli udział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.

Umowa, którą podpisali Pełnomocnik ds. Funduszu Sprawiedliwości Michał Woś i Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, pozwoli wykorzystać doświadczenie i wiedzę zawodowych strażaków przy wyposażaniu OSP w odpowiedni sprzęt.

- Ministerstwo Sprawiedliwości zaangażowało się, poprzez Fundusz Sprawiedliwości, we wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych. Już teraz korzystamy z profesjonalnej wiedzy Państwowej Straży Pożarnej, która jest bezcenna. Dziś nadajemy tej współpracy formalny charakter – powiedział minister Zbigniew Ziobro.

Fachowa współpraca

- Straże ochotnicze wymagają wielkiego wsparcia. Stanowią bardzo istotny element systemu ratowniczego w Polsce. Pamiętajmy, że straż pożarna to obecnie najbardziej wielofunkcyjna służba w Polsce. Jedynie 25 procent jej działalności stanowi gaszenie pożarów. Zdecydowana większość aktywności to reakcje na inne groźne zdarzenia: wypadki komunikacyjne, klęski żywiołowe czy zagrożenia ekologiczne – podkreślił wiceminister Jarosław Zieliński.

Specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej pomogą w ustaleniu, jakiego wyposażenia potrzebują konkretne jednostki OSP. Będę też brali udział w rozpatrywaniu wniosków o wsparcie. Współpraca usprawni realizację programu i zapewni dodatkową gwarancję racjonalnego dysponowania środkami dla strażaków-ochotników.

Wielki program wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości dla Ochotniczych Straży Pożarnych obejmuje wszystkie województwa. Dzięki przygotowanemu w Ministerstwie Sprawiedliwości programowi finansowanemu z Funduszu Sprawiedliwości, do OSP w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych.

Realna pomoc

Strażacy zostaną wyposażeni ze środków Funduszu Sprawiedliwości w profesjonalne zestawy medyczne i defibrylatory. To realna pomoc m.in. dla ofiar wypadków drogowych, bo strażacy-ochotnicy często jako pierwsi niosą im pomoc.

Zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości będą mogły pomagać poszkodowanym. Tak, aby rzeczywista pomoc dotarła do jak największej grupy potrzebujących. W ten sposób środki pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują życie.

  • Wiceminister Jarosław Zieliński podczas przemówienia.
    Państwowa Straż Pożarna wspiera program pomocy dla ochotniczych strażaków
  • Podpisywanie dokumentu przez generała brygadiera Leszka Suskiego i Pełnomocnika do spraw Funduszu Sprawiedliwości Michała Wosia.
    Państwowa Straż Pożarna wspiera program pomocy dla ochotniczych strażaków
  • Wspólny uścisk dłoni wiceministra Jarosława Zielińskiego i ministra Zbigniewa Ziobry.
    Państwowa Straż Pożarna wspiera program pomocy dla ochotniczych strażaków

Mapa serwisu