Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 28.03.2018

Minister Joachim Brudziński na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Uczestnicy siedzący przy stołach podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

- Chciałbym poinformować, że decyzją premiera Mateusza Morawieckiego o 500 mln zł został zwiększony budżet na budowę dróg lokalnych – poinformował dzisiaj minister Joachim Brudziński, podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Łącznie na ten cel rząd w tym roku przeznaczy 1,3 mld złotych.

Szef MSWiA powiedział, że samorządy mogą otrzymać do 80% dofinansowania do inwestycji. Podkreślił, że pieniądze te powinny trafić do miast i gmin, które ze względu na trudną sytuację finansową nie mogły wcześniej skorzystać z takiej formy rządowej pomocy. Samorządy zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania powinny skontaktować się z wojewodami. Wnioski można składać do 15 kwietnia. – Z pewnością poprawi to jakość życia Polski lokalnej – podsumował minister Joachim Brudziński.

Podczas posiedzenia przedstawione zostały też kwestie związane z przygotowaniami do wyborów samorządowych. Wiceminister Paweł Szefernaker poinformował o zadaniach, za które odpowiedzialny jest resort spraw wewnętrznych i administracji. Przypomniał, że jednym z nich było przeprowadzenie naboru kandydatów na komisarzy wyborczych. W efekcie dokumenty złożyło 722 osoby. Po przeprowadzeniu szkolenia i egzaminu resort przedstawił PKW listę 149 kandydatur na komisarzy. W efekcie PKW powołało na to stanowisko 100 osób.

Zadaniem szefa MSWiA było też przedstawienie przewodniczącemu PKW kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego. Z zaproponowanych kandydatów PKW powołało Magdalenę Pietrzak. To właśnie szef Krajowego Biura Wyborczego odpowiada za sprawne przeprowadzenie wyborów. Szef KBW podlega Państwowej Komisji Wyborczej.

Magdalena Pietrzak, która również brała udział w posiedzeniu KWRiST, poinformowała, że trwają analizy dotyczące budżetu. Zapewniła też, że zakupy urządzeń niezbędnych do transmisji obrazu podczas wyborów będą realizowane centralnie. Obecnie KBW rekrutuje urzędników wyborczych. Zostały już uzgodnione kwestie wynagrodzenia. Kandydaci mogą zgłaszać się do 16 kwietnia. Szczegółowe informacje o wymaganiach zamieszczone są na stronie PKW.

  • Minister Joachim Brudziński mówiący siedząc przy stole na tle biało-czerwonych flag.
    Minister Joachim Brudziński na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • Minister Joachim Brudziński i wiceminister Paweł Szefernaker siedzący przy wspólnym stole z przedstawicielami strony samorządowej.
    Minister Joachim Brudziński na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
  • Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przy wspólnym stole na tle biało-czerwonych flag.
    Minister Joachim Brudziński na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Mapa serwisu