Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 03.04.2018

10,9 milionów złotych na przebudowę i remonty dróg na Podlasiu

Wspólne zdjęcie wiceministra Zielińskiego z przedstawicielami podlaskich samorządów po wręczeniu promes.

3 kwietnia 2018 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku wiceminister Jarosław Zieliński wręczył przedstawicielom 14 jednostek samorządowych promesy finansowe na projekty związane z usuwaniem szkód w infrastrukturze komunalnej, powstałych w wyniku ulewnych opadów deszczu i gradu, silnych wiatrów, podtopień oraz zatorów lodowych. Łączna kwota promes w województwie podlaskim to ponad 10,9 mln złotych.

„Nie wolno pozostawić ludzi bez pomocy. W sytuacji, kiedy dana gmina, powiat czy miasto doświadcza zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej, państwo przychodzi z pomocą w odbudowie zniszczeń” – powiedział wiceszef MSWiA.

Kwota ponad 10,9 mln zł zostanie przeznaczona na przebudowę i remonty dróg w powiatach: siemiatyckim, sokólskim, łomżyńskim, bielskim, grajewskim, monieckim oraz gminach: Zawady, Turośl, Filipów, Drohiczyn, Wizna, Przerośl, Perlejewo, Boćki. Ponadto przebudowany zostanie most drogowy na Narwi w miejscowości Łaś.

(Fot. Podlaski Urząd Wojewódzki)

Mapa serwisu