Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 04.04.2018

Spotkanie ministra Joachima Brudzińskiego z dyrektorem wykonawczym Agencji Frontex

Minister Joachim Brudziński przemawiający przy stole podczas wspólnego spotkania z dyrektorem wykonawczym Frontexu.

4 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie ministra Joachima Brudzińskiego z Fabricem Leggerim, dyrektorem wykonawczym Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

Podczas spotkania omówiono najważniejsze sprawy dotyczące roli i działalności Agencji Frontex, w tym temat współpracy z Polską, w kontekście wyzwań na granicach zewnętrznych UE. Ponadto poruszone zostały kwestie wynikające z podpisanej 9 marca 2017 r. umowy regulującej funkcjonowanie siedziby Agencji w Warszawie.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej przede wszystkim pomaga w zarządzaniu granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej, monitoruje przepływy migracyjne i przeprowadza okresowe analizy ryzyka. W razie potrzeby zapewnia także państwom członkowskim pomoc operacyjną i techniczną.

  • Minister Brudziński podczas spotkania siedząc przy stole.
    Spotkanie ministra Joachima Brudzińskiego z dyrektorem wykonawczym Agencji Frontex
  • Dyrektor wykonawczy Fabrice Legger siedzący podczas spotkania.
    Spotkanie ministra Joachima Brudzińskiego z dyrektorem wykonawczym Agencji Frontex
  • Uczestnicy spotkania podczas rozmów siedząc po obu stronach stołu.
    Spotkanie ministra Joachima Brudzińskiego z dyrektorem wykonawczym Agencji Frontex

Mapa serwisu