Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 05.04.2018

Promesy na ponad 35 mln zł dla dolnośląskich samorządów

Wspólne zdjęcie ministra Joachima Brudzińskiego z przedstawicielami samorządów

- Chcemy być partnerem w budowaniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców polskich gmin i powiatów. Wójtowie, starostowie, burmistrzowie i prezydenci miast mogą liczyć na pomoc państwa w dramatycznych sytuacjach związanych z klęskami żywiołowymi – powiedział minister Joachim Brudziński na czwartkowym spotkaniu z dolnośląskimi samorządowcami. Szef MSWiA przekazał promesy dla 37 gmin i powiatów na łączną kwotę ponad 35 mln zł.

W ramach 47 zadań, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieliło 29 gminom i 8 powiatom z województwa wsparcia na łączną kwotę ponad 35 mln zł. Przyznane środki pomogą samorządom uporać się ze szkodami, które w infrastrukturze komunalnej spowodowały m.in. intensywne opady deszczu i nawałnice z lata ubiegłego roku. Pieniądze trafią np. na remont budynku Szkoły Podstawowej w Gaworzycach, przebudowę dachu budynku szkoły z internatem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze. Sfinansowane zostaną również zadania związane ze zniszczeniami np. z 2010 roku. Powiat kamiennogórski wyremontuje trzy mosty na drodze powiatowej w miejscowości Wieściszowice.

Największym zadaniem, które będzie realizowane w 2018 roku, jest inwestycja powiatu jeleniogórskiego dotycząca przebudowy drogi powiatowej Mysłakowice - Miłków zniszczonej przez intensywne opady deszczu w lipcu 2012 r. Na to zadanie została przyznana promesa w kwocie 4 mln 238 tys. zł.

Minister Joachim Brudziński zaznaczył, że nie tylko mieszkańcy dużych aglomeracji, ale również mieszkańcy gmin i powiatów, mają prawo do poczucia bezpieczeństwa i komfortu życia. Jednocześnie wyraził przekonanie, że inwestycje zostaną docenione przez mieszkańców województwa dolnośląskiego.

Przyznając środki dla samorządów MSWiA ściśle współpracuje z wojewodami, którzy jako przedstawiciele rządu w terenie mają wiedzę o tym, która gmina najbardziej ucierpiała i jakiego wsparcia potrzebuje.

W ubiegłym roku dzięki środkom z rezerwy celowej budżetu państwa na Dolnym Śląsku zrealizowanych zostało 106 zadań na łączną kwotę ponad 47 mln zł. W ramach tych środków wyremontowano lub odbudowano m.in.: 72 km dróg gminnych i powiatowych, 31 przepustów, mostów i kładek oraz 4 obiekty sieci wodno-kanalizacyjnej.

MSWiA pomaga samorządom w całej Polsce w radzeniu sobie ze skutkami klęsk żywiołowych. We wtorek (3 kwietnia br.) promesy na kwotę niemal 11 mln zł otrzymali samorządowcy z Podlasia. Natomiast w środę (4 kwietnia br.) przedstawiciele samorządów z województwa mazowieckiego odebrali promesy na ponad 24,5 mln zł.

Dodatkowe 29 mln zł na budowę i remont dróg lokalnych na Dolnym Śląsku

Podczas spotkania z samorządowcami z Dolnego Śląska szef MSWiA zachęcał również do składania wniosków na budowę i remont dróg lokalnych. W tym roku rząd na ten cel przeznaczy łącznie 1,3 mld złotych. Jest to o 500 mln więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie. - To pieniądze, które mogą trafić do samorządów, których do tej pory nie było stać na remonty – powiedział minister Joachim Brudziński.

Dodatkowe pół miliarda złotych zostanie rozdysponowane pomiędzy poszczególne województwa. Dolny Śląsk otrzyma z tych dodatkowych środków ponad 29 mln zł. Wnioski można składać do 15 kwietnia br. do urzędów wojewódzkich. Samorządy będą mogły otrzymać do 80% dofinansowania do inwestycji.

  • Promesy na ponad 35 mln zł dla dolnośląskich samorządów
  • Promesy na ponad 35 mln zł dla dolnośląskich samorządów
  • Promesy na ponad 35 mln zł dla dolnośląskich samorządów
  • Promesy na ponad 35 mln zł dla dolnośląskich samorządów
  • Promesy na ponad 35 mln zł dla dolnośląskich samorządów
  • Promesy na ponad 35 mln zł dla dolnośląskich samorządów
  • Promesy na ponad 35 mln zł dla dolnośląskich samorządów
  • Promesy na ponad 35 mln zł dla dolnośląskich samorządów
  • Promesy na ponad 35 mln zł dla dolnośląskich samorządów

Mapa serwisu