Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 06.04.2018

Wizyta wiceministra Jarosława Zielińskiego w województwie kujawsko-pomorskim

Przemówienie ministra Zielińskiego

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości przychodzi z pomocą i będzie przychodził, jeśli będzie taka potrzeba. Te promesy są tego dowodem i wyrazem – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński w Bydgoszczy, gdzie przekazał przedstawicielom 8 gmin i 2 powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego promesy gwarantujące środki na usunięcie szkód powstałych w wyniku zeszłorocznych nawałnic.

Wiceszef MSWiA przypomniał, że to właśnie województwo kujawsko-pomorskie poniosło największe straty po przejściu wichur i nawałnic w sierpniu 2017 r. Wiceminister podziękował też wszystkim, którzy przyszli wtedy z pomocą – funkcjonariuszom PSP, ochotnikom z OSP, wojsku, Policji i innym służbom wspierającym ich działania, a także zaangażowanym w akcję samorządowcom.

Jak podkreślił wiceminister, państwo przyszło z pomocą w stu procentach - przekazane promesy zapewnią środki na zaspokojenie wszystkich zgłoszonych do MSWiA potrzeb. W sumie zrealizowanych zostanie 38 zadań inwestycyjnych za łączną kwotę ponad 55 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na odbudowę i remonty dróg.

Podczas wizyty w Bydgoszczy wiceminister Jarosław Zieliński spotkał się również ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego. W czasie uroczystości w Szkole Podoficerskiej PSP wręczył funkcjonariuszom odznaczenia państwowe. W obecności gen. brygadiera Leszka Suskiego, komendanta głównego PSP, wiceminister przekazał także jednostkom kujawsko-pomorskiej straży pożarnej samochody: specjalny, ratowniczo-gaśniczy, zaopatrzeniowy wraz z łodzią ratowniczą na przyczepie oraz dwa nośniki kontenerowe.

Ostatnim punktem wizyty w województwie kujawsko-pomorskim była narada służb z udziałem komendantów miejskich i powiatowych Policji i PSP z regionu. W spotkaniu, podczas którego omówiono bieżące zadania realizowane w województwie, udział wzięli również gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny PSP, nadinsp. Helena Michalak, zastępca komendanta głównego Policji oraz wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

  • Wizyta wiceministra Jarosława Zielińskiego w województwie kujawsko-pomorskim
  • Wizyta wiceministra Jarosława Zielińskiego w województwie kujawsko-pomorskim
  • Wizyta wiceministra Jarosława Zielińskiego w województwie kujawsko-pomorskim
  • Wizyta wiceministra Jarosława Zielińskiego w województwie kujawsko-pomorskim
  • Wizyta wiceministra Jarosława Zielińskiego w województwie kujawsko-pomorskim
  • Wizyta wiceministra Jarosława Zielińskiego w województwie kujawsko-pomorskim
  • Wizyta wiceministra Jarosława Zielińskiego w województwie kujawsko-pomorskim
  • Wizyta wiceministra Jarosława Zielińskiego w województwie kujawsko-pomorskim
  • Wizyta wiceministra Jarosława Zielińskiego w województwie kujawsko-pomorskim

Mapa serwisu