Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 11.04.2018

Ponad 33 mln zł dla samorządów z Małopolski

Minister Joachim Brudziński z uczestnikami uroczystości wręczenia promes.

- Chcemy być wsparciem dla samorządów w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Dlatego z największą satysfakcją podpisywałem przekazane dziś promesy. Jestem spokojny, że przekazane środki będą wydane rozważnie – powiedział minister Joachim Brudziński podczas spotkania z małopolskimi samorządowcami. Szef MSWiA przekazał promesy dla 23 gmin i powiatów na łączną kwotę ponad 33 mln zł.

Przyznane środki pomogą samorządom uporać się ze szkodami, jakie w ubiegłym roku w infrastrukturze komunalnej spowodowały intensywne opady deszczu. Chodzi głównie o remonty i odbudowę dróg m.in. w Czorsztynie, Proszowicach, Spytkowicach.

Największym zadaniem dofinansowywanym w roku 2018 jest inwestycja powiatu limanowskiego dotycząca odbudowy mostu wraz z umocnieniem brzegowym w miejscowości Świdnik/Owieczka na drodze powiatowej nr 1579 K Siekierczyna – Naszacowice. Na realizację tego zadania przyznana została promesa w kwocie 4,8 mln zł.

Dofinansowane zostaną również zadania związane np. z powodzią z 2010 roku. Gmina Łapanów (powiat bocheński) odbuduje most na rzece Stradomce w miejscowości Kamyk. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie prawie 4,5 mln zł.

- Przez wiele lat grosz publiczny z obiegu finansów wyciekał jak z dziurawego wiadra. Za przyczyną premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Mariana Banasia zaczęliśmy te dziury zatykać. Nagle okazało się, że tych pieniędzy znalazło się w budżecie więcej m.in. na takie cele, jakie tu za pośrednictwem wojewody i samorządowców realizujemy – podkreślił minister Joachim Brudziński.

Dzięki przyznanym w tej turze promesom dla województwa małopolskiego uda się zrealizować łącznie 70 zadań. - Tak rozumiemy rolę silnego państwa, żeby w sytuacjach trudnych i kryzysowych stawać ramię w ramię z samorządowcami i rozwiązywać problemy – zaznaczył szef MSWiA.

W ubiegłym tygodniu promesy otrzymali samorządowcy z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i podlaskiego.

Przyznając środki dla samorządów, MSWiA ściśle współpracuje z wojewodami, którzy jako przedstawiciele rządu w terenie, mają wiedzę o tym, która gmina najbardziej ucierpiała i jakiego wsparcia potrzebuje.

Natomiast w 2017 r. dzięki środkom z rezerwy celowej budżetu państwa w Małopolsce zrealizowanych zostało 325 zadań na łączną kwotę ponad 58 mln zł. W ramach tych środków wyremontowano lub odbudowano m.in. 180 km dróg gminnych i powiatowych oraz 37 przepustów, mostów i kładek. Pomoc otrzymało 99 samorządów.

Dodatkowe 36 mln zł na budowę i remont dróg lokalnych w Małopolsce

Podczas spotkania z samorządowcami z Małopolski szef MSWiA poinformował również o możliwości składania wniosków na budowę i remont dróg lokalnych. - Rząd przeznaczył na ten cel dodatkowe 500 mln zł. Sama Małopolska otrzyma dodatkowe 36 mln zł. Te dodatkowe środki w pierwszej kolejności mogą być kierowane do tych samorządów, które dotychczas nie mogły o nie występować, bo były zbyt biedne – podkreślił minister.

W sumie w tym roku na budowę i remont dróg lokalnych zostało przeznaczone 1,3 mld złotych. Wnioski można składać do 15 kwietnia br. do urzędów wojewódzkich. Samorządy będą mogły otrzymać do 80 proc. dofinansowania do inwestycji.

 • Minister Joachim Brudziński siedzący na publiczności na początku uroczystości.
  Ponad 33 mln zł dla samorządów z Małopolski
 • Wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas przemówienia.
  Ponad 33 mln zł dla samorządów z Małopolski
 • Minister Brudziński wręczający promesę przedstawicielowi samorządu w województwie małopolskim.
  Ponad 33 mln zł dla samorządów z Małopolski
 • Joachim Brudziński wręcza samorządowcowi promesę.
  Ponad 33 mln zł dla samorządów z Małopolski
 • Joachim Brudziński podczas wręczania promes samorządowcom.
  Ponad 33 mln zł dla samorządów z Małopolski
 • Minister Joachim Brudziński przemawiający przy mikrofonie.
  Ponad 33 mln zł dla samorządów z Małopolski

Mapa serwisu