Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 11.04.2018

Spotkanie szefa MSWiA z funkcjonariuszami z Małopolski

Minister Joachim Brudziński podczas odprawy ze służbami.

W środę (11 kwietnia br.) szef MSWiA uczestniczył w odprawie z szefami służb oraz komendantami z województwa małopolskiego. Przed naradą minister wręczył nagrody za wzorową służbę ośmiu funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom krakowskiego „Archiwum-X”.

Minister Joachim Brudziński wysłuchał w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie sprawozdań komendantów wojewódzkich Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej na temat działań służb w 2017 roku oraz planów na rok 2018. Szefowie wojewódzkich formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przedstawili ministrowi stan realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Jest to już kolejne spotkanie szefa MSWiA z funkcjonariuszami służącymi w regionach. Minister osobiście ma możliwość porozmawiać z policjantami, strażakami oraz strażnikami granicznymi, zapoznać się z problemami oraz specyfiką pracy w danym regionie Polski.

Minister zapewnił zebranych o kontynuowaniu działań wzmacniających potencjał służb. Trwa realizacja Programu Modernizacji. – W tym procesie modernizacji, przywracania atrybutów państwa polskiego jakim jest polska Policja, Państwowa Straż Pożarna i Straż Graniczna, nie będziemy się cofać – zapewnił szef MSWiA. Dalej będą przywracane posterunki Policji w małych miejscowościach, które zostały zlikwidowane przez rząd PO-PSL. – W zeszłym tygodniu na Dolnym Śląsku otworzyłem 75. posterunek. I, co mnie bardzo ucieszyło, to fakt, że na uroczystość przybyło wielu mieszkańców miasta, którzy cieszyli się, że policjanci do tej miejscowości powrócili. Będziemy dalej przywracać posterunki – dodał.

– Dobrze wyposażone służby muszą też być należycie opłacane. Już za kilka tygodni, od 1 maja, wielu funkcjonariuszy, tych najmniej zarabiających i nowo przyjętych do służby, otrzyma podwyżki wynagrodzeń – przypomniał minister. Obecnie trwa proces stopniowego podwyższania wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w formacjach podległych MSWiA. Pierwsza podwyżka wynagrodzeń nastąpiła już od 1 stycznia 2017 r. Od 1 maja br. kolejne podwyżki otrzyma ponad 110 tys. policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Wzrost uposażenia obejmie najmniej zarabiających i nowo przyjętych. Kolejne podwyżki – dla wszystkich funkcjonariuszy, a także pracowników cywilnych służb zaplanowano od 1 stycznia 2019 r. Dzięki tym działaniom funkcjonariusze będą zarabiać średnio o ponad 800 zł więcej niż w 2015 r., a wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 750 zł.

Szef MSWiA zwrócił także uwagę komendantom, że pomimo tego, że polski rynek pracy jest tak konkurencyjny, to w procesie naboru do służby powinni trafiać tylko najlepsi. – Naszym wspólnym zadaniem jest, aby nie obniżyć poziomu naboru. Do służby powinni trafiać ludzie ideowi, dla których słowa: służba, poświęcenie, ojczyzna nie są tylko sloganami – powiedział.

W naradzie wzięli udział m.in.: gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, gen. bryg. SG Tomasz Praga, komendant główny Straży Granicznej,  nadinsp. Jan Lach, zastępca komendanta głównego Policji, Piotr Ćwik, wojewoda małopolski oraz komendanci z Małopolski.

Wyróżnienia dla funkcjonariuszy krakowskiego „Archiwum-X”

Minister Joachim Brudziński nagrodził w Krakowie ośmioro funkcjonariuszy z małopolskiego Zespołu do Spraw Niewykrytych, potocznie nazywanego „Archiwum-X”. – Mam ogromny zaszczyt nagrodzić dzisiaj funkcjonariuszy nietuzinkowych. To dzięki Wam ci, którzy żyli w przekonaniu, że są zbrodniarzami doskonałymi, trafili tam, gdzie ich miejsce. Po każdym Waszym sukcesie sprawcy okrutnych przestępstw sprzed lat jednego mogą być pewni – nie ma zbrodni doskonałej – powiedział szef MSWiA.

Jest to najstarsza tego typu komórka w Polsce. Zespół został powołany w 1999 r. przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od tamtego czasu pracujący w nim policjanci odnotowali wiele spektakularnych sukcesów, m.in. po 19 latach rozwiązali sprawę morderstwa Iwony Cygan, a sprawcę odnaleziono ukrywającego się w Austrii. W ubiegłym roku aresztowano Roberta J., który w 1998 r. z niezwykłym okrucieństwem zamordował w Krakowie 23-letnią studentkę. 3 kwietnia br. funkcjonariusze „Archiwum-X” zatrzymali mężczyznę i kobietę pod zarzutem zabójstwa dokonanego w 2004 r.

Liczne sukcesy krakowskich funkcjonariuszy na polu walki ze zbrodniarzami sprzed wielu lat sprawiły, że obecnie przy każdej komendzie wojewódzkiej Policji znajduje się taka wyspecjalizowana komórka.

Policjanci, strażacy i strażnicy graniczni zapewniają bezpieczeństwo

Na terenie Małopolski służbę pełni 7642 funkcjonariuszy Policji. W zeszłym roku policjanci na terenie województwa małopolskiego odnotowali kolejny spadek przestępczości (było ich mniej o 2,6 tys. w stosunku do roku 2016). Wzrosła natomiast wykrywalność przestępstw do 77,9% (to o 4,2 pkt procentowe więcej w stosunku do roku 2016). O ponad 4% wzrosła również wykrywalność przestępstw pospolitych, czyli tych najbardziej uciążliwych dla naszych obywateli, a więc włamań, kradzieży, przestępstw rozbójniczych, bójek i pobić.  W 2017 roku w  porównaniu z rokiem 2016 zdecydowanie spadła liczba wypadków drogowych (było ich 3604, czyli o ponad 300 mniej niż w roku 2016).

W trakcie prowadzonych postępowań małopolscy policjanci w ubiegłym roku odzyskali mienie o wartości ponad 28,2 mln zł. Przechwycili także ponad 390 kg narkotyków. Policjanci z Małopolski w 2017 roku zabezpieczyli 608 imprez masowych, 740 zgromadzeń publicznych oraz 277 wizyt o statusie VIP, które ochraniało łącznie niemal 39 tys. funkcjonariuszy. Największym wyzwaniem w 2017 roku dla małopolskich policjantów było zabezpieczenie: 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, turnieju Mistrzostw Świata w Siatkówce Mężczyzn oraz Mistrzostw Europy UEFA EURO U21.

W Małopolsce służbę pełni ponad 2200 strażaków Państwowej Straży Pożarnej, którzy w 2017 roku odnotowali niemal 44 tys. interwencji, z których 25% stanowiły pożary, a aż 67% inne miejscowe zagrożenia (np. wypadki drogowe). W porównaniu do roku 2016, liczba odnotowanych interwencji zwiększyła się o ponad 8,7 tys. czyli o niemal 19%. Jedną z najtrudniejszych interwencji była akcja gaszenia sortowni śmieci w miejscowości Klucze. W działaniach ratowniczo-gaśniczych, które trwały ponad 6 dni, wzięło udział łącznie 711 strażaków i druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej.

Strażacy z Małopolski blisko współpracują z OSP. Na terenie województwa funkcjonuje 390 Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) – łącznie ponad 9 300 druhów oraz 966 OSP spoza KSRG. PSP aktywnie wspiera Ochotnicze Straże Pożarne działające w Małopolsce. Dla przykładu te funkcjonujące w ramach KSRG otrzymały w zeszłym roku na swoją działalność kwotę 6,85 mln zł (to o ponad 500 tys. zł więcej niż w roku 2016). Dzięki tym funduszom wyremontowano 103 strażnice, zakupiono 15 pojazdów ratowniczych, sprzęt ratowniczy, wyposażenie indywidualne oraz środki łączności.

W terytorialnym zasięgu działania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu znajdują się województwa małopolskie oraz świętokrzyskie. Oddział ten został zlikwidowany w 2013 r. przez rząd PO-PSL. Odtworzony został w 2016 r. Służy w nim 738 funkcjonariuszy.

W 2017 r. strażnicy graniczni przechwycili kontrabandę o wartości ponad 5,1 mln zł, w tym narkotyków na szacowaną kwotę 3,8 mln zł oraz wyrobów tytoniowych na niemal 1 mln zł. Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału SG, wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji zlikwidowali m.in. zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją, przemytem i handlem narkotyków. Zatrzymano 17 osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Podejrzewa się ich o wprowadzenie na polski rynek ponad 15 ton marihuany i 300 kg amfetaminy o szacunkowej wartości ponad 250 ml zł.

Zakupy sprzętu i modernizacja infrastruktury 

W ramach Programu Modernizacji małopolska Policja zaplanowała realizację 16 zadań inwestycyjnych za kwotę ponad 210 mln zł. Wybudowanych zostanie 12 nowych obiektów, a kilkanaście przejdzie przebudowę oraz termomodernizację. W 2017 r. wyremontowano kilka jednostek Policji, m.in. Komendę Powiatową Policji w Limanowej. Trwa budowa nowej siedziby Oddziału Prewencji Policji w Krakowie (jest to największa w Małopolsce inwestycja finansowana z Programu). W 2018 r. rozpocznie się m.in. budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Zatorze i Komisariatu Policji w Kluczach. W zeszłym roku małopolska Policja zakupiła 109 pojazdów zarówno w ramach Programu Modernizacji, jak i ze środków samorządowych. Policjanci otrzymali m.in. 6 specjalistycznych pojazdów pirotechnicznych.

Na terenie garnizonu małopolskiego w 2017 r. odtworzono trzy posterunki Policji: w Jodłowniku (powiat limanowski), w Szerzynach oraz w Zakliczynie (oba w powiecie tarnowskim). Planowane jest odtworzenie kolejnych: w Pcimiu (powiat myślenicki) – w 2018 r., Krościenku nad Dunajcem (powiat nowotarski ) - 2020 r., Uściu Gorlickim (powiat gorlicki) - 2020 r.

W 2017 r. małopolska  PSP w ramach Programu Modernizacji wydała niemal 1,4 mln zł m.in. na zakup kombinezonów ochronnych, sprzętu informatycznego oraz na prace remontowo-wykończeniowe w Komendzie Powiatowej PSP w Bochni. Rozbudowa i modernizacja KP PSP w Bochni została zakończona w 2017 r.

W 2018 r. rozpocznie się budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej (koszt inwestycji to ponad 8,7 mln zł) oraz termomodernizacja budynku Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Ponadto zakupione zostaną kombinezony ochronne oraz sprzęt i wyposażenie ratownicze za prawie 3 mln zł.

W ramach Programu Modernizacji Karpacki Oddział SG kupił w 2017 roku flotę transportową – 16 pojazdów, w tym samochody osobowe i terenowe, a także uzbrojenie i wyposażenie (m.in. kamizelki kuloodporne, karabinki Mini-Beryl, lornetki). Pieniądze zostały także przeznaczone na sprzęt łączności i informatyki.

Jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, to w ramach Programu Modernizacji zaplanowano gruntowną modernizację trzech budynków w Komendzie Oddziału w Nowym Sączu – koszt prac to 38 mln zł. Realizowana będzie również kompleksowa przebudowa placówki SG w Tarnowie (koszt 4,41 mln zł).

Policjanci ze Słomnik: „Naszym priorytetem jest być blisko mieszkańców”

Szef MSWiA w trakcie wizyty w Małopolsce po raz pierwszy odwiedził funkcjonariuszy na co dzień pełniących służbę w Komisariacie Policji. Minister Joachim Brudziński spotkał się z funkcjonariuszami w Słomnikach (miasto w powiecie krakowskim). Policjanci z komisariatu, w tym ośmiu dzielnicowych, dbają o bezpieczeństwo trzech gmin:  Kocmyrzów- Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Słomniki. Łącznie to 40 tys. mieszkańców. Funkcjonariusze ze Słomnik mogą się pochwalić wysoką, bo sięgającą ponad 80%, wykrywalnością przestępstw. Ten rezultat osiągnięty w 2017 r. wynika nie tylko z zaangażowania i profesjonalizmu policjantów, ale przede wszystkim z faktu, że blisko współpracują z mieszkańcami oraz doskonale znają specyfikę swojego rejonu odpowiedzialności. – Dziękuję za Waszą służbę. Jesteście najlepszym dowodem na to, jak ważne jest dla społeczności lokalnych, aby policjanci byli stale obecni i widoczni. Takie postulaty zgłaszają zresztą sami mieszkańcy, szczególnie małych miejscowości. Dlatego będziemy kontynuować przywracanie posterunków Policji zlikwidowanych przez naszych poprzedników – podkreślił minister.

 • Joachim Brudziński prowadzący odprawę służb wraz z wojewodą małopolskim.
  Spotkanie szefa MSWiA z funkcjonariuszami z Małopolski/ Służby w Małopolsce zapewniają bezpieczeństwo
 • Minister wręczający nagrodę policjantowi.
  Spotkanie szefa MSWiA z funkcjonariuszami z Małopolski/ Służby w Małopolsce zapewniają bezpieczeństwo
 • Minister Brudziński gratulujący policjantce podczas wręczania nagrody.
  Spotkanie szefa MSWiA z funkcjonariuszami z Małopolski/ Służby w Małopolsce zapewniają bezpieczeństwo
 • Joachim Brudziński stojący obok policjantów podającym sobie ręce.
  Spotkanie szefa MSWiA z funkcjonariuszami z Małopolski/ Służby w Małopolsce zapewniają bezpieczeństwo
 • Minister Joachim Brudziński stojący przy mównicy podczas przemówienia.
  Spotkanie szefa MSWiA z funkcjonariuszami z Małopolski/ Służby w Małopolsce zapewniają bezpieczeństwo
 • Funkcjonariusze służb mundurowych podległych MSWiA siedzący podczas odprawy.
  Spotkanie szefa MSWiA z funkcjonariuszami z Małopolski/ Służby w Małopolsce zapewniają bezpieczeństwo
 • Minister Brudziński z wizytą w komisariacie w Słomnikach.
  Spotkanie szefa MSWiA z funkcjonariuszami z Małopolski/ Służby w Małopolsce zapewniają bezpieczeństwo
 • Minister rozmawiający z policjantem.
  Spotkanie szefa MSWiA z funkcjonariuszami z Małopolski/ Służby w Małopolsce zapewniają bezpieczeństwo
 • Joachim Brudziński uczestniczący w rozmowie policjantów w komisariacie.
  Spotkanie szefa MSWiA z funkcjonariuszami z Małopolski/ Służby w Małopolsce zapewniają bezpieczeństwo

Mapa serwisu