Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 13.04.2018

Zmodernizowane wały na Wiśle w gminie Annopol

Minister Brudziński ogląda zmodernizowane wały przeciwpowodziowe

Dzięki pieniądzom pochodzącym z rezerwy celowej MSWiA możliwa była modernizacja wałów na Wiśle w Dolinie Świeciechowskiej (gmina Annopol, powiat kraśnicki), które uległy zniszczeniu podczas powodzi w 2010 r. Dziś minister Joachim Brudziński spotkał się m.in. z mieszkańcami, którzy ucierpieli w wyniku przerwania wałów wiślanych w 2010 r.

- Proszę sobie wyobrazić, co przeżywali mieszkańcy tych budynków, gdy docierała do nich informacja o wysokim poziomie Wisły – powiedział minister Joachim Brudziński podczas wizyty na zmodernizowanym wale wiślanym w gminie Annopol.

Dzięki prawie 26 mln zł pochodzącym z rezerwy MSWiA zmodernizowano 8,16 km obwałowań w Dolinie Świeciechowskiej. Inwestycja ta umożliwia ochronę obszaru 898 ha, na którym stoi 126 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Mieszka na nim około 170 osób. Szef MSWiA zaznaczył, że według niego właśnie na tym polega pomoc państwa. Ważne jest, aby w pierwszej kolejności znajdować środki na inwestycje, które mieszkańcom konkretnych terenów zapewnią poczucie bezpieczeństwa. – Takie inwestycje zabezpieczają nas przed kosztami, które trzeba ponosić, gdy walczy się ze skutkami powodzi. To z punktu widzenia państwa najlepiej zainwestowane pieniądze – powiedział minister.

Podczas wizyty na zmodernizowanym wale wojewoda lubelski Przemysław Czarnek przekazał ministrowi informację o tym, jak realizowana była inwestycja.

Wcześniej szef MSWiA odwiedził także jeden z nadwiślańskich magazynów przeciwpowodziowych, w których składowany jest sprzęt potrzebny strażakom do usuwania skutków podtopień i powodzi. Aktualnie wojewoda lubelski utrzymuje 5 nadwiślańskich magazynów przeciwpowodziowych. Znajdują się one w: Annopolu, Opolu Lubelskim, Janowcu, Stężycy i Kazimierzu Dolnym.

Od 1 stycznia to właśnie wojewodowie są odpowiedzialni za wyposażanie, utrzymywanie i zarządzanie magazynami przeciwpowodziowymi, które do końca 2017 r. znajdowały się w zarządzie marszałków województw.

 • Minister Brudziński ogląda zmodernizowane wały przeciwpowodziowe w gminie Annopol
 • Minister Brudziński ogląda zmodernizowane wały przeciwpowodziowe w gminie Annopol
 • Minister Brudziński ogląda zmodernizowane wały przeciwpowodziowe w gminie Annopol
  Minister Brudziński ogląda zmodernizowane wały przeciwpowodziowe w gminie Annopol
 • Minister Brudziński ogląda zmodernizowane wały przeciwpowodziowe w gminie Annopol
 • Minister Brudziński ogląda zmodernizowane wały przeciwpowodziowe w gminie Annopol
  Minister Brudziński ogląda zmodernizowane wały przeciwpowodziowe w gminie Annopol
 • Minister Brudziński ogląda zmodernizowane wały przeciwpowodziowe w gminie Annopol
 • Minister Brudziński odwiedza jeden z nadwiślańskich wałów przeciwpowodziowych
  Minister Brudziński odwiedza jeden z nadwiślańskich wałów przeciwpowodziowych
 • Minister Brudziński odwiedza jeden z nadwiślańskich wałów przeciwpowodziowych
  Minister Brudziński odwiedza jeden z nadwiślańskich wałów przeciwpowodziowych
 • Minister Brudziński odwiedza jeden z nadwiślańskich wałów przeciwpowodziowych
  Minister Brudziński odwiedza jeden z nadwiślańskich wałów przeciwpowodziowych

Mapa serwisu