Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.04.2018

Program Modernizacji Służb Mundurowych w województwie świętokrzyskim

Minister Joachim Brudziński podczas odprawy ze służbami w województwie świętokrzyskim.

- Tam, gdzie narażone na szwank będzie dobre imię polskiego funkcjonariusza, tam państwo polskie będzie stało za nim murem.
Z drugiej strony z pełną stanowczością trzeba eliminować ze służby tych, którzy przynoszą dyshonor mundurowi - zaznaczył minister Joachim Brudziński podczas odprawy z komendantami służb z województwa świętokrzyskiego.

Podczas narady omówiono kwestie związane z realizacją Programu Modernizacji Służb Mundurowych. Odprawa z komendantami wojewódzkimi, powiatowymi i miejskimi zorganizowana została w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Szefowie Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej przedstawili ministrowi zadania, jakie na terenie województwa świętokrzyskiego są realizowane z pieniędzy, które pochodzą z Programu Modernizacji Służb Mundurowych.

- Naszym zadaniem jest prowadzenie takiej polityki, żeby poziom bezpieczeństwa Polaków i wyposażenie służb mundurowych były na najwyższym poziomie. To polscy funkcjonariusze na co dzień, niejednokrotnie z narażeniem własnego życia, o to bezpieczeństwo dbają – podkreślił szef MSWiA.  

Komendanci o inwestycjach

Świętokrzyska policja dzięki programowi zrealizowała inwestycje i remonty za ponad 18 mln zł. Przebudowana została m.in. Komenda Miejska Policji w Kielcach. Zaadaptowano budynki na posterunki policji w Chmielniku i Nowinach. Prowadzone są remonty komend powiatowych w Jędrzejowie i Sandomierzu. Za 6,4 mln zł z programu modernizacji kupiono 78 samochodów różnego typu oraz 2 łodzie. Jednostki policji zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt informatyczny
i łączności.

W świętokrzyskim garnizonie służbę pełni 3058 policjantów. W 2017 roku funkcjonariusze zabezpieczyli mienie o wartości 15 mln zł. Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa odnotowano na terenie województwa świętokrzyskiego prawie 18 tys. zgłoszeń. Ich potwierdzalność wyniosła ponad 46,7 proc. W ciągu ostatnich dwóch lat odtworzono posterunki policji w Chmielniku, Sitkówce-Nowiny i Mircu.

Również Państwowa Straż Pożarna korzystając z pieniędzy z programu realizuje inwestycje i kupuje sprzęt. Najważniejsze zadania na ten rok to rozbudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Kielcach. Koszt to 16,5 mln zł. Planowane jest też zakończenie rozbudowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Chmielniku. Szacuje się, że inwestycja kosztować będzie 4,9 mln zł. Straż planuje ogłoszenie przetargu na dostawę 46 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Do tej pory z programu modernizacji kupiono 7 samochodów różnego typu i 2 łodzie. Koszt zakupów to 2,6 mln zł.  

Na terenie województwa świętokrzyskiego służbę pełni 1059 strażaków. W województwie działają 664 OSP, z czego 214 jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.  W 2017 roku w tym regionie doszło do 5,5 tys. pożarów oraz 8,1 tys. miejscowych zagrożeń. Sporo pracy strażacy mieli po przejściu orkanu Ksawery. Odnotowali 881 zdarzeń.

O Programie Modernizacji Służb Mundurowych

W ramach programu modernizacji formacje podległe MSWiA otrzymają w latach 2017-2020 łącznie niemal 9,2 mld złotych. Policja w latach 2017-2020 otrzyma (łącznie ze środkami przeznaczonymi na wzrost wynagrodzeń) niemal 6 mld zł, w tym 3,1 mld na inwestycje i zakup sprzętu. Straż Graniczna otrzyma łącznie 1,2 mld, w tym niemal 841 mln zł na nowoczesny sprzęt, inwestycje budowlane i wyposażenie. Państwowa Straż Pożarna otrzyma łącznie 1,7 mld.

- Chcę potwierdzić, że tak jak styczniu 2017 roku funkcjonariusze otrzymali pierwszą transzę podwyżek, tak samo już od 1 maja wyższe wynagrodzenia dostaną najniżej uposażeni funkcjonariusze. Zeby ci, którzy są na starcie swojej drogi zawodowej mogli realnie poczuć poprawę w swoich domowych budżetach  – powiedział na odprawie Joachim Brudziński.

Od 1 maja br. podwyżki otrzyma ponad 110 tys. policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy SOP. Na ten cel przeznaczone będzie 150 mln złotych. Kolejne podwyżki – dla wszystkich funkcjonariuszy, a także pracowników cywilnych służb - zaplanowano od 1 stycznia 2019 r. Dzięki niej funkcjonariusze będą zarabiać średnio o ponad 800 zł więcej niż w 2015 r., a wynagrodzenia pracowników cywilnych wzrosną średnio o 750 zł.

Powstaje nowa siedziba strażaków w Chmielniku

Minister był również w Chmielniku, gdzie powstaje nowa siedziba Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4. Na ten cel adaptowane są budynki, które kiedyś były własnością nadleśnictwa. Łączny koszt inwestycji to około 4,9 mln zł. Pieniądze pochodzą z programu modernizacji, budżetu państwa i samorządu. Do dyspozycji strażaków będzie 5 stanowisk garażowych, zaplecze administracyjne i socjalne oraz budynek warsztatowo-magazynowy. Powstanie również „wspinalnia” do ćwiczeń, bieżnia oraz boisko. Koniec budowy zaplanowany jest na wrzesień.

 • Joachim Brudziński trzymający mikrofon.
  Program Modernizacji Służb Mundurowych w województwie świętokrzyskim fot. A. Mitura / MSWiA
 • Szef MSWiA podczas przemówienia do funkcjonariuszy.
  Program Modernizacji Służb Mundurowych w województwie świętokrzyskim fot. A. Mitura / MSWiA
 • Funkcjonariusze siedzący na sali w czasie odprawy.
  Program Modernizacji Służb Mundurowych w województwie świętokrzyskim fot. A. Mitura / MSWiA
 • Minister Joachim Brudziński przyjmujący meldunek strażaka w Chmielniku.
  Program Modernizacji Służb Mundurowych w województwie świętokrzyskim fot. A. Mitura / MSWiA
 • Joachim Brudziński witający się ze strażakami poprzez uścisk dłoni.
  Program Modernizacji Służb Mundurowych w województwie świętokrzyskim fot. A. Mitura / MSWiA
 • Minister Brudziński przechodzący między czerwonymi wozami strażackimi wraz z panią wojewodą świętokrzyską.
  Program Modernizacji Służb Mundurowych w województwie świętokrzyskim fot. A. Mitura / MSWiA
 • Joachim Brudziński w rozmowie ze strażakami z Chmielnika.
  Program Modernizacji Służb Mundurowych w województwie świętokrzyskim fot. A. Mitura / MSWiA
 • Szef MSWiA oprowadzany po budynku powstającej strażnicy.
  Program Modernizacji Służb Mundurowych w województwie świętokrzyskim fot. A. Mitura / MSWiA
 • Pamiątkowe zdjęcie ministra ze strażakami.
  Program Modernizacji Służb Mundurowych w województwie świętokrzyskim fot. A. Mitura / MSWiA

Mapa serwisu