Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.04.2018

Obradował Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP

Uczestnicy obrad Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP przy wspólnym stole.

W środę (18 kwietnia br.) w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentował Sekretarz Stanu w MSWiA Paweł Szefernaker.

Podczas posiedzenia Komitetu, które oficjalnie rozpoczął Prezydent RP Andrzej Duda, została przedstawiona informacja o działaniach rządu w kontekście obchodów setnej rocznicy niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas posiedzenia przyjęto także uchwałę w sprawie planu obchodów państwowych uroczystości na rok 2018.

W skład Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP wchodzą: najwyższe władze państwowe, przedstawiciele partii politycznych i ugrupowań oraz osoby wskazane przez Prezydenta RP spośród przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla Państwa Polskiego.

Komitet, w latach 2017–2021, realizuje zadania mające na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską.

  • Osoby biorące udział w posiedzeniu siedzące przy stołach.
    Obradował Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
  • Uczestnicy obrad przy stole.
    Obradował Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
  • Prezydent Andrzej Duda wypowiadający się podczas posiedzenia.
    Obradował Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP

Mapa serwisu