Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 18.04.2018

Konferencja Ewaluacyjna Re-Patria z udziałem MSWiA

Wiceminister Krzysztof Kozłowski podczas wystąpienia na konferencji mówiący do mikrofonu.

We wtorek (17 kwietnia br.) w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie odbyła się Konferencja Ewaluacyjna Re-Patria z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krzysztofa Kozłowskiego.

Pełnomocnik Rządu ds. Repatriacji oraz wiceminister w MSWiA uczestniczył w debacie pt. „Co dalej z repatriacją?”.

Konferencja miała na celu podsumowanie dotychczasowych działań prowadzonych przez władze rządowe i samorządowe w zakresie procedury repatriacyjnej oraz wypracowanie rekomendacji mających usprawnić i przyspieszyć dalszy proces.

Mapa serwisu